RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise MCDONALDS CORP., ISIN: US5801351017

Výplata dividendy u emise MCDONALDS CORP., ISIN: US5801351017

22.07.2013 10:30
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 3. září 2013, Výše dividendy (před zdaněním): USD 0,77 na jednu akcii, Předpokládaný den výplaty 17. září 2013

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 3.9.2013, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy