RM-SYSTÉM»Události»Doplnění oznámení o rozhodnutí valné hromady společnosti

Doplnění oznámení o rozhodnutí valné hromady společnosti

07.06.2004 00:00
Každému akcionáři zanikající Společnosti (s výjimkou hlavního akcionáře) vzniká právo na vypořádání podle počtu akcií zanikající Společnosti, jejichž je majitelem ke dni výmazu zanikající Společnosti z obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem. Výše přiměřeného vypořádání byla na základě znaleckého posudku stanovena na:- částku 410,-Kč za jednu kmenovou akcii zanikající Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč v zaknihované podobě znějící na majitele a registrované u Střediska cenných papírů pod ISIN CS0005018852- částku 4,10 Kč za jednu kmenovou akcii zanikající Společnosti o jmenovité hodnotě 10,-Kč v zaknihované podobě znějící na majitele a registrované u Střediska cenných papírů pod ISIN CZ0009103800
Každému akcionáři zanikající Společnosti (s výjimkou hlavního akcionáře) vzniká právo na vypořádání podle počtu akcií zanikající Společnosti, jejichž je majitelem ke dni výmazu zanikající Společnosti z obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem. Výše přiměřeného vypořádání byla na základě znaleckého posudku stanovena na:- částku 410,-Kč za jednu kmenovou akcii zanikající Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč v zaknihované podobě znějící na majitele a registrované u Střediska cenných papírů pod ISIN CS0005018852- částku 4,10 Kč za jednu kmenovou akcii zanikající Společnosti o jmenovité hodnotě 10,-Kč v zaknihované podobě znějící na majitele a registrované u Střediska cenných papírů pod ISIN CZ0009103800

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.