RM-SYSTÉM»Události»Neplánovaná odstávka etylénové jednotky / Unplanned steam cracker shutdown

Neplánovaná odstávka etylénové jednotky / Unplanned steam cracker shutdown

16.07.2013 08:48

UNIPETROL, a.s. informuje, že společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., 100% vlastněná dceřiná společnost společnosti UNIPETROL, a.s., rozhodla o odstavení provozu etylénové jednotky v rámci petrochemického provozu v Chemparku Záluží v Litvínově. Odstávka bude zahájena v úterý 16. července 2013.

Neplánovaná odstávka je způsobena technickými obtížemi na potrubí páry, které vykázalo trhlinu a související únik páry. Opravu potrubí nelze provést za provozu. V důsledku odstávky etylénové jendotky bude odstavena rovněž jednotka výroby polypropylénu.

Kvůli bilanci rafinérských produktů může odstávka etylénové jednotky dále způsobit také odstavení některých rafinérských jednotek.

UNIPETROL RPA, s.r.o. odhaduje, že etylénová jednotka bude opětovně uvedena do provozu za přibližně 13 dní po začátku odstávky.

Celkový negativní dopad na provozní zisk EBIT skupiny Unipetrol za celý rok 2013 se odhaduje na přibližně 50 milionů korun. Jde o předběžný odhad, který bude předmětem dalších analýz.

V Praze, 12. července 2013

UNIPETROL, a.s.

Povinné oznámení č. 17/2013

____________________________________________________

 

UNIPETROL, a.s. informs that UNIPETROL RPA, s.r.o., 100% owned subsidiary of UNIPETROL, a.s., decided to shut down operation of its petrochemical steam cracker (SC) unit at Chempark Záluží located in Litvínov starting from Tuesday 16 July 2013.

The unplanned shutdown is driven by technical difficulties with a steam pipe, which showed crack and associated steam leakage. Pipe repair cannot be carried out during operation. As the consequence of the SC shutdown, the Polypropylene (PP) unit will be also taken out of operation.

Due to refinery products' balance the SC shut down may further trigger some refinery units shut down as well.

UNIPETROL RPA, s.r.o. estimates that the steam cracker (SC) unit operation will be restarted in approximately 13 days following the shutdown.

Total negative impact on Unipetrol Group full-year 2013 EBIT is estimated at approximately CZK 50 m. This is based on preliminary estimates only and is subject to further review.

In Prague, 16 July 2013

UNIPETROL, a.s.

Reg. Announc. No. 17/2013

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.