RM-SYSTÉM»Události»Prodej části společnosti PVT, a.s. společnosti PVT PROKOM, a.s.

Prodej části společnosti PVT, a.s. společnosti PVT PROKOM, a.s.

07.06.2004 00:00
K 1. květnu 2004 došlo v obchodní společnosti PVT, a.s., k významné právní změně související s prodejem části podniku PVT, a.s., IČ.00025500. K 1. 5. 2004 koupila akciová společnost PVT PROKOM, a.s., IČ: 27074358 část podniku PVT, a.s., označenou jako Divize 1, Core business a vykonávající činnosti v oblasti poskytování služeb IT. Společnost PVT PROKOM, a.s., má jediného akcionáře, kterým je společnost PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, založená podle polského právního řádu, IČ: 012642522, se sídlem Aleje Jerozolimskie 65/79, Varšava, Polsko. Základní kapitál společnosti PVT PROKOM, 2 miliony Kč, je rozvržen na 20 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč.Dne 26. 5. 2004 rozhodla valná hromada PVT, a.s., IČ:00025500 o změně obchodní firmy (názvu) společnosti, na RM-S HOLDING, a.s. Tím uvolnila původní název „PVT, a.s.“, který rozhodnutím jediného akcionáře PVT PROKOM, a.s., ze dne 31. 5. 2004 ponese po jeho zapsání do obchodního rejstříku společnost PVT PRKOM, a.s., IČ: 27074358. Praha, 7. 6. 2004
K 1. květnu 2004 došlo v obchodní společnosti PVT, a.s., k významné právní změně související s prodejem části podniku PVT, a.s., IČ.00025500. K 1. 5. 2004 koupila akciová společnost PVT PROKOM, a.s., IČ: 27074358 část podniku PVT, a.s., označenou jako Divize 1, Core business a vykonávající činnosti v oblasti poskytování služeb IT. Společnost PVT PROKOM, a.s., má jediného akcionáře, kterým je společnost PROKOM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, založená podle polského právního řádu, IČ: 012642522, se sídlem Aleje Jerozolimskie 65/79, Varšava, Polsko. Základní kapitál společnosti PVT PROKOM, 2 miliony Kč, je rozvržen na 20 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 tis. Kč.Dne 26. 5. 2004 rozhodla valná hromada PVT, a.s., IČ:00025500 o změně obchodní firmy (názvu) společnosti, na RM-S HOLDING, a.s. Tím uvolnila původní název „PVT, a.s.“, který rozhodnutím jediného akcionáře PVT PROKOM, a.s., ze dne 31. 5. 2004 ponese po jeho zapsání do obchodního rejstříku společnost PVT PRKOM, a.s., IČ: 27074358. Praha, 7. 6. 2004

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.