RM-SYSTÉM»Události»E4U a.s. - Oznámení o konání mimořádné valné hromady

E4U a.s. - Oznámení o konání mimořádné valné hromady

10.07.2013 13:39
Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 14.08.2013 od 13:00 hodin v sídle advokátní kanceláře NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 260 70 341, na adrese Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
  3. Odvolání člena představenstva, pana Lukáše Květouna, nar. dne 14.02.1975
  4. Volba nového člena představenstva
  5. Závěr valné hromady

Více informací v přiloženém dokumentu

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy