RM-SYSTÉM»Události»Informace o výsledcích řádné valné hromady, konané 1.6.2004

Informace o výsledcích řádné valné hromady, konané 1.6.2004

07.06.2004 00:00
1. Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 31. května 2004 ve velkém sále v sídle společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. schválila:-­ řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, jakož rozhodnutí na rozdělení zisku za rok 2003 a to včetně návrhu nevyplacení tantiém a dividend za rok 2003,-­ rozhodnutí o změně Stanov v předloženém znění.Řádná valná hromada dále rozhodla o volbě ing. Josefa Goje, ing. Lubomíra Langra, ing. Jana Matuly a ing. Petra Mokroše novými členy představenstva společnosti a o volbě ing. Petra Motlocha novým členem dozorčí rady společnosti.2. Na mimořádném zasedání představenstva obchodní společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. dne 31.5.2004 byl předsedou představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. zvolen Ing. Josef Goj a místopředsedy představenstva byli zvoleni Ing. Lubomír Langr, Ing. Jan Matula a Ing. Petr Mokroš.3. Představenstvo obchodní společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. doplnilo vnitřní informaci, týkající se řízení na vyslovení neplatnosti mandátních smluv, která je umístěna na webových stránkách společnosti www.okd.cz v rámci plnění informační povinnosti emitenta kótovaných cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
1. Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 31. května 2004 ve velkém sále v sídle společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. schválila:-­ řádnou a konsolidovanou účetní závěrku, jakož rozhodnutí na rozdělení zisku za rok 2003 a to včetně návrhu nevyplacení tantiém a dividend za rok 2003,-­ rozhodnutí o změně Stanov v předloženém znění.Řádná valná hromada dále rozhodla o volbě ing. Josefa Goje, ing. Lubomíra Langra, ing. Jana Matuly a ing. Petra Mokroše novými členy představenstva společnosti a o volbě ing. Petra Motlocha novým členem dozorčí rady společnosti.2. Na mimořádném zasedání představenstva obchodní společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. dne 31.5.2004 byl předsedou představenstva OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. zvolen Ing. Josef Goj a místopředsedy představenstva byli zvoleni Ing. Lubomír Langr, Ing. Jan Matula a Ing. Petr Mokroš.3. Představenstvo obchodní společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. doplnilo vnitřní informaci, týkající se řízení na vyslovení neplatnosti mandátních smluv, která je umístěna na webových stránkách společnosti www.okd.cz v rámci plnění informační povinnosti emitenta kótovaných cenných papírů dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.