RM-SYSTÉM»Události»Výsledky schůze vlastníků dluhopisů

Výsledky schůze vlastníků dluhopisů

08.07.2013 14:06

ČEZ, a. s. dnes uveřejnil výsledky schůze vlastníků dluhopisů následujících emisí dluhopisů: EUR 600 000 000 s kupónem 6% splatné 2014 (ISIN: XS0376701206), EUR 600 000 000 s kupónem 5,75% splatné 2015 (ISIN: XS0430082932), EUR 50 000 000 s pohyblivou úrokovou sazbou splatné 2019 (ISIN: XS0462797605), EUR 750 000 000 s kupónem 5,00% splatné 2021 (ISIN: XS0458257796), EUR 6 000 000 s kupónem s nulovou úrokovou sazbou splatné 2038 (ISIN: XS0387052706), JPY 12 000 000 000 s kupónem 3,005% splatné 2038 (ISIN: XS0384970652) a JPY 8 000 000 000 s kupónem 2,845% splatné 2039 (ISIN: XS0447067843), (společně, dále jen "Dluhopisy"), která se konala 8. července 2013 (dále jen „Schůze") a na které vlastníci Dluhopisů schválili změnu ustanovení o případech porušení, které je obsaženo v emisních podmínkách Dluhopisů, v podobě navrhované společností ČEZ, a. s.


Informace o Schůzi a navrženém rozhodnutí byla zveřejněna společností ČEZ, a. s., dne 13. června 2013 v memorandu o žádosti o souhlas (Consent Solicitation Memorandum, dále jen „Memorandum") a v oznámení o konání Schůze (dále jen „Oznámení").


Rozhodnutí navržené ČEZ, a. s., v Memorandu a v Oznámení a jeho provedení bylo na Schůzi řádně schváleno potřebnou většinou vlastníků Dluhopisů.


Za podmínek uvedených v Memorandu, uhradí ČEZ, a. s., vlastníkům Dluhopisů, kteří hlasovali ve prospěch navrhované změny emisních podmínek Dluhopisů ve lhůtě uvedené v Memorandu, odměnu, jejíž výše a datum splatnosti jsou uvedeny v Memorandu.


V návaznosti na schválení tohoto rozhodnutí byly společností ČEZ, a. s., podepsány doplněné a pozměněné konečné podmínky Dluhopisů, které zahrnují schválenou změnu emisních podmínek a jsou platné od dnešního dne.


Memorandum, Oznámení a doplněné a pozměněné konečné podmínky Dluhopisů jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti ČEZ, a. s., www.cez.cz.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy