RM-SYSTÉM»Události»Soudní žaloba na neplatnost smluv mezi OKD a KARBON INVEST

Soudní žaloba na neplatnost smluv mezi OKD a KARBON INVEST

07.06.2004 00:00
Dne 19.4.2004 bylo k rukám představenstva a dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, doručeno oznámení Mgr. Ing. Antonína Továrka, jako právního zástupce akcionářů společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Ing. Ireny Kocháň, Ing. Aleše Kočiščáka a společnosti GAMYS S.r.o., o podané žalobě, jejíž podstatou je určení neplatnosti mandátních smluv uzavřených mezi společností OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. a společností KARBON INVEST, a.s.
Dne 19.4.2004 bylo k rukám představenstva a dozorčí rady společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 00002593, doručeno oznámení Mgr. Ing. Antonína Továrka, jako právního zástupce akcionářů společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. Ing. Ireny Kocháň, Ing. Aleše Kočiščáka a společnosti GAMYS S.r.o., o podané žalobě, jejíž podstatou je určení neplatnosti mandátních smluv uzavřených mezi společností OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s. a společností KARBON INVEST, a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.