RM-SYSTÉM»Události»TOMA, a.s. - zpráva z valné hromady 2013

TOMA, a.s. - zpráva z valné hromady 2013

01.07.2013 13:55

Dne 28.6.2013 od 900 hod se v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s. Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, konala řádná valná hromada společnosti TOMA, a.s. (IČ 18152813).
Akcionáři na valné hromadě schválili, aby zisk za rok 2012 ve výši 45.012.910,17Kč byl rozdělen takto: 4.500.000,00 Kč - do rezervního fondu, 40.512.910,17 Kč - ve prospěch účtu 428 - nerozdělený zisk.


Akcionáři společnosti neodsouhlasili výplatu dividend za rok 2012.
Na valné hromadě byly akcionáři projednány a schváleny roční individuální i konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012 (zpráva o propojených osobách). Dále byly projednány zpráva dozorčí rady, výrok auditora a souhrnná vysvětlující zpráva podle §118 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.


Veškeré podklady projednávaným bodům na valné hromadě byly umístěny v dostatečném předstihu na internetových stránkách společnosti.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy