RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada PRE potvrdila dobré hospodaření společnosti (+ informace o dividendě)

Valná hromada PRE potvrdila dobré hospodaření společnosti (+ informace o dividendě)

28.06.2013 10:48
Praha (27. června 2013) – „Očekávané zlepšení makroekonomických ukazatelů České republiky, které se podle prognóz mělo dostavit v roce 2012, se bohužel nekonalo. Vývoj české ekonomiky kopíroval vývoj v rámci EU spojený se stagnací, nedostatkem poptávky a nejistotou na peněžních trzích,“ uvedl Pavel Elis, generální ředitel Pražské energetiky, a. s. (PRE). „K nejistým výhledům na další rok pak svým dílem přispěla i politická a ekonomická nejistota způsobená především neshodou politické reprezentace ve věci výše DPH, kdy prakticky až do konce roku nebylo známo, která varianta bude schválena,“ dodal.

I přes stále nepříznivý vývoj české ekonomiky v loňském roce a krizi eurozóny hospodařila Skupina PRE i v roce 2012 úspěšně. Valná hromada schválila vyplacení dividendy ve výši 442 Kč na akcii. Na pozitivní výsledek měla vliv zejména úspora provozních nákladů a udržení si portfolia zákazníků. U některých skupin došlo dokonce k jejich mírnému nárůstu. Tradičně vysoké investice do rozvoje a oprav energetické sítě se tentokrát vyšplhaly na více než 1,8 miliardy korun a překonaly tak rok předchozí. Výsledky činnosti společnosti za rok 2012 schválili akcionáři na dnešní valné hromadě.

Nicméně i přes tyto negativní vlivy dosáhla Skupina PRE v roce 2012 čistého konsolidovaného zisku ve výši 2 443 ml. Kč, čímž překročila plán tvorby zisku o 6,3 procenta. V historii PRE se jedná o jeden z nejlepších výsledků, který potvrzuje udržení vysokého standardu výkonnosti skupiny. Tohoto dobrého výsledku dosáhla Skupina PRE jednak uspokojivým vývojem v oblasti obchodních marží, jednak úsporami v oblasti nákladů.

„Meziročně došlo k mírnému poklesu objemů dodávky elektrické energie, a to především z důvodů celkové hospodářské stagnace, počasí, ale i neustále tvrdšího konkurenčního boje," řekl tiskový mluvčí PRE Petr Holubec. Dodávka Skupiny PRE zákazníkům v celé České republice dosáhla v roce 2012 hodnoty 6,1 TWh a distribuce na licencovaném území pak 6,3 TWh.

Velmi pozitivní je zjištění, že ke zlepšení celkové výkonnosti významně přispěly i významné úspory v oblasti provozních nákladů a to zejména při nákupu služeb a materiálů. Tedy v těch výdajích, které jsou vynakládány na dodávky a služby od externích subjektů.

Protikladný vývoj cen

Ceny silové elektřiny na pražské burze v průběhu celého roku 2012 klesaly. I přes tuto skutečnost však cenová hladina pro koncové spotřebitele stoupla a tento trend pokračoval i počátkem roku 2013. Hlavní příčinou byl růst příspěvku na obnovitelné zdroje energie a změna sazby DPH. „Zásadní vliv na vývoj ceny elektřiny v roce 2012 měl nárůst výroby z obnovitelných zdrojů v celé Evropě," upozornil Pavel Elis.

Skupině PRE se v segmentu B2C podařilo v roce 2012 výrazně snížit odliv zákazníků ve srovnání s rokem předchozím. Celkový počet odběrných míst, kam Pražské energetika dodávala elektřinu, se ke konci roku 2012 pohyboval o cca 700 odběrných míst nad stavem ke konci roku 2011.

V listopadu 2012 začal prodej elektřiny pod značkou Yello Energy, a to především mimopražským zákazníkům ze segmentu domácností a drobných podnikatelů. Značka je zaměřená na zákazníky, kteří vyhledávají jednoduchost, transparentnost a nebojí se odlišit. Nabízí jednoduché produkty, pružnou komunikaci bez zákaznických center. Yello Energy vychází ze zkušeností společnosti Yello Strom GmbH (dceřiné společnosti EnBW Energie Baden-Württenberg AG), což je úspěšný alternativní dodavatel elektřiny a plynu v sousedním Německu s více než 1 milionem zákazníků. Nabídka všech klasických i akčních produktů Pražské energetiky, a. s., zejména pro zákazníky z Prahy, podpořená širokou škálou služeb, bohatým servisem a mnoha benefity, zůstala samozřejmě zachována a bude i nadále rozvíjena.

Skupina PRE v roce 2012 zajistila také první fyzické dodávky zemního plynu zákazníkům B2B.

Nejspolehlivější distributor elektrické energie

Nejvýznamnější dceřinou společností Skupiny PRE je PREdistribuce, a. s. Ta v loňském roce završila sedmý rok své existence. Jejím nezpochybnitelným úspěchem je fakt, že v distribuční síti na licencovaném území Prahy a Roztok u Prahy se v minulém roce nevyskytly žádné systémové poruchy ani významné výpadky dodávky elektřiny. Síť pracovala v průběhu roku spolehlivě, standardy kvality byly splněny. „Úrovní svých služeb je PREdistribuce v rámci České republiky nejspolehlivějším distributorem elektrické energie," uvedl Petr Holubec, tiskový mluvčí PRE. Provozní výsledky celého distribučního systému potvrdily trend snižování poruchovosti distribuce v hlavním městě.

Měření výrazně pomáhá úsporám

PREměření, a. s., je další významnou dceřinou společností Skupiny PRE. Ta se začala výrazněji profilovat ve službách pro externí subjekty. Díky nejmodernějším technologiím a různým typům měření je schopna zákazníkům pomoci minimalizovat náklady na elektřinu a ověřovat technický stav energetických zařízení, analyzovat možnosti energetických úspor. Nabízí například služby Servis diagramu (analýza diagramu spotřeby), Servis revize (kompletní péče o TS), Servis spotřeba (optimalizace odběrného místa), Servis termovize atd.

Změny ve správních orgánech

Valná hromada na dnešním jednání také schválila některé změny ve správních orgánech společnosti. Členy dozorčí rady Pražské energetiky, a. s., byli zvoleni Hermann Lüschen, Dirk Mausbeck, Franz Retzer a Jiří Baldík. Současně dnes členové dozorčí rady Pražské energetiky přijali rezignaci dosavadního předsedy dozorčí rady Vladimíra Schmalze a na jeho předsednickou pozici zvolili Jiřího Baldíka. Z představenstva Pražské energetiky, a. s., odchází Bohumil Poláček a nahradí ho Jaroslav Maroušek. Ke změnám dochází i v největší dceřiné společnosti Pražské energetiky v PREdistribuci, a. s., kde odchází z dozorčí rady Pavel Klega a nahradí ho Drahomír Ruta. V představenstvu stejné společnosti pak Martina Langmajera vystřídal Miloš Langr.

V Praze, 27. června 2013

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s,
která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. S postupným otevíráním trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více než sedmi stům tisícům odběratelů.
Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny.

Další informace naleznete na www.pre.cz

Úplné znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy