RM-SYSTÉM»Události»Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Oznámení

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. - Oznámení

26.06.2013 16:56

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Sídlo: Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ: 46347275 tímto oznamuje, že uložila do sbírky listin obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783, zápis z valné hromady konané dne 26.4.2013, notářské zápisy z valné hromady konané 26.4.2013, doklady pro zápis nově zvolených členů představenstva Ing. Stanislava Michalíka a JUDr. Jiřího Olivy do obchodního rejstříku, rozdělení zisku schválené valnou hromadou konanou 26.4.2013, úplné znění stanov společnosti vypracované představenstvem v souladu s § 173 odst. 4 obchodního zákoníku dne 26.4.2013, výroční zprávu za rok 2012 včetně řádné účetní závěrky za rok 2012, výroku auditora a včetně ovládací zprávy.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy