RM-SYSTÉM»Události»'Oznámení o výplatě dividend,'

'Oznámení o výplatě dividend,'

04.06.2004 00:00
'Představenstvo akciové společnosti MET ALIMEX, IČ : 00000931, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 28, spisová značka: Firm. 8555/92, v souladu s § 178 odst. 8, 9 a 11 zák. č. 513/1991 Sb. oznamuje, že se dne 1.6.2004 konala řádná valná hromada společnosti MET ALIMEX a.s., která rozhodla:a) o stanovení rozhodného dne k výplatě dividend na den 16.6.2004,b) o výši dividendy na jednu akcii ve výši 120,- Kč brutto,J, c,c) dividendy budou vyplaceny prostřednictvím peněžního ústavu Česká spořit_lna, a.s., který zašlevšem akcionářům oslovovací dopis na adresu vedenou v evidenci zaknihovaných cenných papíru,Iv části určené pro emitenta k rozhodnému dni. V případě bezhotovostního převodu oznámí akcionářiv písemné odpovědi společnosti Česká spořitelna, a.s. své zúčtovací údaje, tedy název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a specifického symbolu a své rodné číslo(IČ), přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen. V hotovosti budou dividendy vyplaceny na pobočkách České spořitelny, a.s. po předložení platného průkazu totožnosti.d) o termínu výplaty nejpozději do 1.9.2004.Představenstvo společnosti METALIMEX a.s.'
'Představenstvo akciové společnosti MET ALIMEX, IČ : 00000931, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 28, spisová značka: Firm. 8555/92, v souladu s § 178 odst. 8, 9 a 11 zák. č. 513/1991 Sb. oznamuje, že se dne 1.6.2004 konala řádná valná hromada společnosti MET ALIMEX a.s., která rozhodla:a) o stanovení rozhodného dne k výplatě dividend na den 16.6.2004,b) o výši dividendy na jednu akcii ve výši 120,- Kč brutto,J, c,c) dividendy budou vyplaceny prostřednictvím peněžního ústavu Česká spořit_lna, a.s., který zašlevšem akcionářům oslovovací dopis na adresu vedenou v evidenci zaknihovaných cenných papíru,Iv části určené pro emitenta k rozhodnému dni. V případě bezhotovostního převodu oznámí akcionářiv písemné odpovědi společnosti Česká spořitelna, a.s. své zúčtovací údaje, tedy název peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a specifického symbolu a své rodné číslo(IČ), přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen. V hotovosti budou dividendy vyplaceny na pobočkách České spořitelny, a.s. po předložení platného průkazu totožnosti.d) o termínu výplaty nejpozději do 1.9.2004.Představenstvo společnosti METALIMEX a.s.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy