RM-SYSTÉM»Události»AAA Auto Group N.V. - Oznámení regulátorům

AAA Auto Group N.V. - Oznámení regulátorům

25.06.2013 13:30
Amsterdam / Budapešť / Praha, 24. června 2013 – Společnost AAA Auto Group N.V. se sídlem v Amsterdamu, Nizozemsko, s místem výkonu podnikání na adrese Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Amsterdamu pod číslem 341 99 203 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonnými požadavky stanovenými ust. § 63 odst. 8 maďarského zákona CXX z roku 2001 o kapitálových trzích (dále jen „Zákon o maďarských kapitálových trzích“), tímto sděluje údaje o počtu Akcí nabídnutých ve smyslu ust. § 63 odst. 7 Zákona o maďarských kapitálových trzích a vypořádání jejich kupní ceny, jakož i dalších opatřeních směřujících k nabytí Akcií Společností, jak následuje:

Společnost požádalo ve smyslu ustanovení § 63 odst. 7 Zákona o maďarských kapitálových trzích o odkoupení jejich Akcií 14 akcionářů, a to ohledně celkem 18,676 ks Akcií, jejichž celková nominální hodnota činí EUR 1,867.60 a na kupní ceně těchto Akcií byla vyplacena souhrnně částka ve výši HUF 5,139,075.

Společnost poskytuje nad rámec postupu dle ust. § 63 odst. 7 Zákona o maďarských kapitálových trzích svým akcionářům také další možnosti k prodeji jejich Akcií, které jsou podrobně popsány v Prohlášení společnosti. K poslednímu dni, kdy bylo možno akceptovat žádosti akcionářů dle § 63/A odst. 7 Zákona o maďarských kapitálových trzích, byly Společností vykoupeny následující objemy Akcií:

  • ve vztahu k BSE v rámci postupu popsaného v čl. 5 písm. a) Prohlášení společnosti bylo Společností vykoupeno 1,068,693 ks Akcií o celkové nominální hodnotě EUR 106 869,3
  • ve vztahu k PSE v rámci postupu popsaného v čl. 5 písm. a) Prohlášení společnosti vykoupeno 157 720 ks Akcií o celkové nominální hodnotě EUR 15 722; a
  • v rámci postupu popsaného v čl. 5 písm. b) Prohlášení společnosti bylo Společností vykoupeno 630 000 ks Akcií o celkové nominální hodnotě EUR 63 000.


Kontakt:
Pavel Tuček
Financial Analyst & IR Specialist
AAA Auto Group N.V.
Tel.: +420 283 068 583
GSM: +420 734 395 245
E-mail: pavel.tucek@aaaauto.cz

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.