RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o rozhodnutích valné hromady o převzetí jmění

Oznámení o rozhodnutích valné hromady o převzetí jmění

04.06.2004 00:00
Společnost ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, PSČ: 75661, IČ 45193533 (dále jen „Společnost“), která je emitentem registrovaných zaknihovaných akcií ISIN CS0005018852 a ISIN CZ0009103800 vám tímto oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti konaná dne 2.6.2004 m.j. schválila:1. zrušení Společnosti bez likvidace s převzetím jmění Společnosti jejím hlavním akcionářem, společností ON Semiconductor CHC, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, PSČ: 75661, IČ 26821532 (dále jen „ON Semiconductor CHC“),2. návrh smlouvy o převzetí jmění Společnosti jejím hlavním akcionářem, společností ON Semiconductor CHC.Téhož dne Společnost uzavřela se společností ON Semiconductor CHC smlouvu o převzetí jmění Společnosti hlavním akcionářem.
Společnost ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, PSČ: 75661, IČ 45193533 (dále jen „Společnost“), která je emitentem registrovaných zaknihovaných akcií ISIN CS0005018852 a ISIN CZ0009103800 vám tímto oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti konaná dne 2.6.2004 m.j. schválila:1. zrušení Společnosti bez likvidace s převzetím jmění Společnosti jejím hlavním akcionářem, společností ON Semiconductor CHC, s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, PSČ: 75661, IČ 26821532 (dále jen „ON Semiconductor CHC“),2. návrh smlouvy o převzetí jmění Společnosti jejím hlavním akcionářem, společností ON Semiconductor CHC.Téhož dne Společnost uzavřela se společností ON Semiconductor CHC smlouvu o převzetí jmění Společnosti hlavním akcionářem.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.