RM-SYSTÉM»Události»Usnesení řádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

Usnesení řádné valné hromady akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V.

24.06.2013 12:47
Amsterdam / Budapešť / Praha, 21. června 2013 – Následují usnesení řádné valné hromady akcionářů nizozemské společnosti AAA Auto Group N.V., která se dnes konala v Amsterdamu.

Akcionáři AAA Auto Group N.V. projednávali následující program:

  1. Zahájení a úvodní oznámení
  2. Diskuze ohledně účetní závěrky za rok 2012 (včetně corporate governance) / Schválení účetní závěrky za rok 2012 (bod k hlasování)
  3. Rozhodnutí o splnění povinností exekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku (bod k hlasování) / Rozhodnutí o splnění povinností neexekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku (bod k hlasování)
  4. Jmenování auditora (bod k hlasování)
  5. Závěr

Hlavním bodem projednávaným na řádné valné hromadě akcionářů společnosti AAA Auto Group N.V. byla diskuse ohledně hospodářských výsledků společnosti za rok 2012 a následně její schválení. Akcionáři svým hlasováním konsolidovanou účetní uzávěrku za rok 2012 společnosti AAA Auto Group N.V. a jejích dceřiných společností (Skupina) sestavenou a auditovanou v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví přijatými Evropskou Unií ("IFRS") přijali. Akcionáři dále odhlasovali také body ohledně rozhodnutí o splnění povinností exekutivních a neexekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku.

Vzhledem k tomu, že poslední bod určený k hlasování na valné hromadě schválen nebyl, představenstvo je tak oprávněno jmenovat auditora společnosti pro hospodářský rok 2013 za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2013 a vydání výroku auditora.

Další podrobnosti o řádné valné hromadě, tj.: zápis z valné hromady spolu s Výroční zprávou 2012 obsahující auditované konsolidované účetní výkazy za rok 2012 a výrok auditora, budou k dispozici na internetové stránce Společnosti: http://www.aaaauto.cz/ v sekci O nás / Pro investory / Corporate Governance.

Kontakty:
Pavel Tuček
Financial Analyst & IR Specialist
AAA Auto Group N.V.
Tel.: +420 283 068 583
GSM: +420 734 395 245
E-mail: pavel.tucek@aaaauto.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.