RM-SYSTÉM»Události»VET Assets a.s. - Oznámení o konání náhradní valné hromady

VET Assets a.s. - Oznámení o konání náhradní valné hromady

24.06.2013 12:08
Predstavenstvo spolecnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské námestí 19, PSC 110 00, IC: 00012297, zapsané v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 (dále jen „Spolecnost“) svolává podle § 184a a § 185 odst. 3 obchodního zákoníku náhradní valnou hromadu Spolecnosti, která se bude konat dne 15. cervence 2013 od 10:00 hodin v konferencních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám 45/818, Praha 1

Porad jednání:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Schválení jednacího a hlasovacího rádu valné hromady
 3. Schválení orgánu valné hromady
 4. Projednání výrocní zprávy, vcetne zprávy predstavenstva o podnikatelské cinnosti Spolecnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a souhrnné vysvetlující zprávy predstavenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorcí rady o výsledcích kontrolní cinnosti, vcetne vyjádrení k prezkoumání rádné úcetní záverky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty
 6. Schválení rádné úcetní záverky Spolecnosti za rok 2012
 7. Rozhodnutí o úhrade ztráty a o opatrení podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
 8. Projednání obchodní cinnosti spolecnosti v dalším období
 9. Rozhodnutí o zrušení spolecnosti s likvidací, jmenování likvidátora a urcení výše odmeny likvidátora
 10. Volba clena dozorcí rady
 11. Rozhodnutí o odmenách clenu dozorcí rady a výboru pro audit
 12. Urcení auditora Spolecnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
 13. Záver

Další informace v přiložených souborech nebo na webu emitenta.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy