RM-SYSTÉM»Události»Oznámení společnosti VET Assets a.s.

Oznámení společnosti VET Assets a.s.

24.06.2013 12:05
Spolecnost VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské námestí 19, PSC 110 00, IC: 00012297, zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 („Spolecnost“) poskytuje a uverejnuje v souvislosti s rádnou valnou hromadou Spolecnosti, která byla svolána na 14. cervna 2013, („RVH“) následující informace:

RVH pri zahájení a kontrole usnášeníschopnosti valné hromady dle bodu c. 1 poradu jednání
konstatovala, že RVH není usnášeníschopnou, jelikož prítomní akcionári mají akcie, jejichž
jmenovitá hodnota nepresahuje 30% základního kapitálu Spolecnosti. RVH tedy byla
ukoncena. Predstavenstvo Spolecnosti svolá k projednání bodu poradu jednání RVH náhradní valnou hromadu na 15. cervence 2013 od 10:00 hodin v konferencních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám 45/818, Praha 1.

V Praze dne 24. cervna 2013
Predstavenstvo spolecnosti VET Assets a.s.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy