RM-SYSTÉM»Události»Fortuna uzavřela novou smlouvu o úvěru

Fortuna uzavřela novou smlouvu o úvěru

13.06.2013 16:02
Amsterdam – Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. („Společnost“) oznamuje uzavření smlouvy na 6-letý úvěr v různých měnách v celkové výši 50 milionů EUR s Českou spořitelnou, a.s. Smlouva o úvěru byla podepsána 4. června 2013.

Úvěr bude použit na refinancování stávajícího bankovního dluhu Společnosti, na výplatu části dividendy a distribuci emisního ážia a dále na investice do nových produktů v oblasti sportovního sázení.

Nové financování je tvořené ze tří základních facilit: z amortizovaného úvěru ve výši 25 milionů EUR, neamortizovaného úvěru ve výši 20 milionů EUR a z revolvingového úvěru ve výši 5 milionů EUR.

Celková úroková sazba u nového financování se skládá ze základní sazby EURIBOR/ PRIBOR a marže v rozmezí 1,75 - 3,00 %, v závislosti na poměru čistého dluhu k ukazateli EBITDA. Oproti předchozímu úvěrovému financování dojde k úspoře nákladů díky změně v zajištění úrokovým swapem. Stejně jako v případě posledního financování je úvěr zajištěn a to akciemi dceřiných společností skupiny v České republice, na Slovensku a v Polsku, zástavou bankovních účtů a ochrannou známkou Fortuna.

K 3. červnu 2013 vykázala Společnost čistou hotovost (net cash) ve výši 3 miliony EUR; po refinancování a výplatě dividendy bude pozice čistý dluh (net debt) činit zhruba 32 milionů EUR.

Web emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.