RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů ke schválení změny emisních podmínek

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů ke schválení změny emisních podmínek

13.06.2013 13:08

ČEZ, a. s. dnes uveřejnil pozvánku a oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů následujících emisí dluhopisů: EUR 600 000 000 s kupónem 6% splatné 2014 (ISIN: XS0376701206), EUR 600 000 000 s kupónem 5,75% splatné 2015 (ISIN: XS0430082932), EUR 50 000 000 s pohyblivou úrokovou sazbou splatné 2019 (ISIN: XS0462797605), EUR 750 000 000 s kupónem 5,00% splatné 2021 (ISIN: XS0458257796), EUR 6 000 000 s nulovým kupónem splatné 2038 (ISIN: XS0387052706), JPY 12 000 000 000 s kupónem 3,005% splatné 2038 (ISIN: XS0384970652) a JPY 8 000 000 000 s kupónem 2,845% splatné 2039 (ISIN: XS0447067843), (společně, "Dluhopisy"), ke schválení změny ustanovení o případech porušení, které je obsaženo v emisních podmínkách Dluhopisů. Schůze vlastníků Dluhopisů se bude konat 8. července 2013.

Důvodem navrhované změny emisních podmínek Dluhopisů je sladění těchto podmínek s aktuálním zněním emisních podmínek obsažených v základním prospektu Euro Medium Term Note programu společnosti ČEZ, a. s. ze dne 19. dubna 2013, jak je dále popsáno a za podmínek uvedených v memorandu o žádosti o souhlas (Consent Solicitation Memorandum) ze dne 13. června 2013 (dále jen „Memorandum").

V případě schválení navrhované změny emisních podmínek Dluhopisů a splnění dalších podmínek uvedených v Memorandu, budou mít vlastníci Dluhopisů, kteří hlasovali ve prospěch navrhované změny podáním platné instrukce do 25. června 2013 17:00 (SELČ), nárok na získání odměny.

Memorandum i oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů je zveřejněno na webových stránkách společnosti ČEZ, a. s., www.cez.cz.

Přiložený dokument ke stažení
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy