RM-SYSTÉM»Události»Skupina VIG oznámila velmi dobré výsledky

Skupina VIG oznámila velmi dobré výsledky

03.06.2013 09:24
Index RM v uplynulém týdnu zahájil na hodnotě 1.916,95 bodů a uzavíral na hodnotě 1.909,23 bodů (-0,40 %). Celkový objem obchodů dosáhl hodnoty 71 mil. Kč.

Změna doporučení pro VIG
HSBC zvýšila cílovou cenu pro akcie VIG na 1159 Kč z předchozích 1137 Kč. Doporučení ponechala na stupni „neutral".

JP Morgan snížila cílovou cenu pro akcie VIG na 32 EUR z předchozích 36 EUR. Doporučení je na stupni „neutral".

Změna doporučení pro NWR
UniCredit snížila cílovou cenu pro akcie NWR na 31 Kč z předchozích 74 Kč. Doporučení ponechala na stupni „prodávat".

ČEZ stanovil cenu pro emisi dluhopisů ve výši 500 mil. EUR
ČEZ úspěšně stanovil cenu pro svoji emisi dluhopisů v objemu 500 mil. EUR splatných v roce 2028. Tato emise bude vydána v rámci stávajícího Euro Medium Term Notes programu. Cena je 98 základních bodů nad referenční mid-swapovou sazbou s výsledným kupónem 3,00 %. Očekávané datum emise je 5. června 2013.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) schválil prodej Elektrárny Chvaletice ze Skupiny ČEZ společnosti Litvínovské uhelné. Společnost ČEZ se na prodeji Chvaletic s Litvínovskou uhelnou dohodla již v polovině letošního března, a to za cenu 4,12 mld. Kč plus 90 % z tržní ceny emisních povolenek přidělovaných této elektrárně zdarma. Následně v první polovině dubna Evropská komise ukončila šetření vůči společnosti ČEZ, čímž de facto rovněž posvětila prodej elektrárny. Vypořádání této transakce tak již nic nebrání v cestě, podle managementu ČEZ by prodej Chvaletic mohl vylepšit letošní čistý zisk až o 2 mld. Kč.

VIG zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2013
Čistý zisk pojišťovny VIG vzrostl v prvním čtvrtletí o 5,2 % na 123,8 mil. EUR. Zisk před zdaněním činil 159,4 mil. EUR. Jedná se o nejlepší výsledek za první čtvrtletí v historii společnosti.

V ČR vzrostl VIG zisk před zdaněním o 8 % na 47,2 mil. EUR. Na tuzemském pojišťovacím trhu má VIG podíl 32,3 %. Mezi dceřiné společnosti Vienna Insurance Group v České republice patří Pojišťovna České spořitelny, Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.

Valná hromada Fortuny schválila návrh představenstva na výplatu dividendy
Řádná valná hromada akcionářů společnosti Fortuna Entertainment Group N.V., která se konala v Amsterdamu, schválila návrh představenstva vyplatit hrubou hotovostní dividendu 0,67 EUR na akcii.

Dividenda se skládá z hrubé hotovostní dividendy ve výši 0,23 EUR na akcii z konsolidovaného čistého zisku za rok 2012, což představuje zhruba 97% konsolidovaného čistého zisku. Hrubé hotovostní dividendy ve výši 0,10 EUR na akcii z nerozdělených zisků minulých let a hrubé hotovostní dividendy ve výši 0,34 EUR na akcii jako distribuci emisního ážia.

Celková suma určena k výplatě dividendy je 34,84 mil. EUR, což při celkovém počtu 52 milionů akcií představuje částku 0,67 EUR na jednu akcii. Rozhodný den byl stanoven na 11. června 2013 a o datu výplaty dividendy rozhodne představenstvo společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. v nejbližších dnech.

UNIPETROL informoval o neplánované odstávce kralupské rafinérie
Společnost UNIPETROL informovala, že dne 29. května 2013 se společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. rozhodla odstavit veškeré provozy kralupské rafinérie. Neplánovaná odstávka vyplývá z nedostatku skladovací kapacity pro suroviny pro jednotku fluidního katalytického krakování (FCC). Přebytečné suroviny pro jednotku FCC jsou důsledkem potíží s provozem jednotky FCC od poloviny května.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. odhaduje, že veškeré provozy kralupské rafinérie budou opětovně uvedeny do provozu za přibližně 10 dní. Negativní dopad na provozní zisk EBIT skupiny Unipetrol za celý rok 2013 se odhaduje na přibližně 60 milionů korun kvůli ztrátě prodejních objemů. Jednotka fluidního katalytického krakování je klíčovou jednotkou kralupské rafinérie, která poskytuje konverzi těžkých produktů do lehkých rafinérských produktů s vyšší hodnotou.

UNIPETROL podepsal novou smlouvu o přepravě ropy
Společnost UNIPETROL informovala, že dne 30. května 2013 společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. a společnost TRANSPETROL, a.s., slovenský národní ropovodní přepravce, podepsaly smlouvu o přepravě ropy, jenž stanovuje nové tarify pro přepravu surové ropy do České republiky po slovenské části ropovodu Družba na rok 2013.

Ropa dodávaná ropovodem Družba z Ruské Federace (Russian Export Blend Crude Oil - REBCO) je přepravována ropovodem Družba do litvínovské rafinérie v České republice, jenž je vlastněna a provozována společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Část ropovodu Družba na území Slovenska je vlastněna a provozována společností TRANSPETROL, a.s.
Pozitivní dopad na provozní zisk EBIT skupiny Unipetrol za celý rok 2013 ve srovnání s rokem 2012 se odhaduje na přibližně 45 milionů korun.

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy