RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti PEGAS NONWOVENS SA

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti PEGAS NONWOVENS SA

24.05.2013 10:33

TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (ŘVH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS S.A. (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, v pondělí dne 17. června 2013 v 11:00 hod. středoevropského času (SEČ), za účelem projednání následujících bodů programu jednání a hlasování o nich:

Program jednání:

  1. Volba orgánů valné hromady.
  2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012.
  3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012.
  4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 a výplata dividend ve výši 9 690 870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii.
  5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2012 a v souvislosti s ním.
  6. Jmenování členů představenstva společnosti PEGAS.
  7. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d'entreprises"), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2013.
  8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2013.
  9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2013.
  10. Různé.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy