RM-SYSTÉM»Události»Informace o průběhu řádné valné hromady, konané 25.5.2004

Informace o průběhu řádné valné hromady, konané 25.5.2004

26.05.2004 00:00
Řádná valná hromada Severočeské plynárenské, a.s., konaná dne 25. května v Ústí nad Labem v hotelu Vladimír, schválila roční účetní závěrku za rok 2003 a návrh na rozdělení zisku, který obsahoval i výplatu dividendy ve výši 241 korun na jednu akcii před zdaněním. Akcionáři dále odsouhlasili zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2003, návrh odměňování členů dozorčí rady a představenstva, změny stanov společnosti týkající se rozšíření předmětu podnikání, způsobu rozdělování zisku a úhrady ztrát a rezervního fondu. Vzali na vědomí zprávu dozorčí rady a informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2004. Vzali na vědomí odstoupení dvou členů dozorčí rady SČP, a.s., Uwe Kelbassy a Carstena Webera ke dni konání řádné valné hromady. Odstupující členy nahradí ing. Vladimír Vurm, Csc., a dr. Filip Thon. Jednání valné hromady se zúčastnilo 10 akcionářů (7 právnických osob a 3 fyzické osoby), kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 1 022 004 000 korun, tj. 99,11 % základního kapitálu společnosti.
Řádná valná hromada Severočeské plynárenské, a.s., konaná dne 25. května v Ústí nad Labem v hotelu Vladimír, schválila roční účetní závěrku za rok 2003 a návrh na rozdělení zisku, který obsahoval i výplatu dividendy ve výši 241 korun na jednu akcii před zdaněním. Akcionáři dále odsouhlasili zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2003, návrh odměňování členů dozorčí rady a představenstva, změny stanov společnosti týkající se rozšíření předmětu podnikání, způsobu rozdělování zisku a úhrady ztrát a rezervního fondu. Vzali na vědomí zprávu dozorčí rady a informaci o podnikatelském záměru společnosti na rok 2004. Vzali na vědomí odstoupení dvou členů dozorčí rady SČP, a.s., Uwe Kelbassy a Carstena Webera ke dni konání řádné valné hromady. Odstupující členy nahradí ing. Vladimír Vurm, Csc., a dr. Filip Thon. Jednání valné hromady se zúčastnilo 10 akcionářů (7 právnických osob a 3 fyzické osoby), kteří mají nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 1 022 004 000 korun, tj. 99,11 % základního kapitálu společnosti.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy