RM-SYSTÉM»Události»RMS Mezzanine, a.s. - Valná hromada

RMS Mezzanine, a.s. - Valná hromada

23.05.2013 10:57
Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s. Sídlo: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 00025500 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495 (dále jen »Společnost«) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. 6. 2013 v 10:00 hodin, v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2012. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
  3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2012.
  4. Schválení Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31. 12. 2012 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31. 12. 2012.
  5. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti. Schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2012.
  6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.
  7. Volba členů dozorčí rady Společnosti.
  8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
  9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2013.
  10. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:
Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející den konání řádné valné hromady, tj. den 19. 6. 2013.

Podrobnější informace k nalezení v obchodním věstníku


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy