RM-SYSTÉM»Události»TOMA, a.s. - Valná hromada

TOMA, a.s. - Valná hromada

23.05.2013 10:46
Představenstvo akciové společnosti TOMA, a.s. Sídlo: tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČ: 18152813 zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 464 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. 6. 2013 od 9.00 hodin v sídle společnosti PROSPERITA holding, a.s., Nádražní 213/10, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava.

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 včetně souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb. - o podnikání na kapitálovém trhu
  4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
  5. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012
  6. Schválení zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2012
  7. Projednání a schválení řádné roční účetní závěrky a roční konsolidované účetní závěrky za rok 2012
  8. Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2012
  9. Závěr

Více informací v přiloženém souboru

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy