RM-SYSTÉM»Události»ENERGOAQUA, a.s. - Oznámení o konání valné hromady

ENERGOAQUA, a.s. - Oznámení o konání valné hromady

23.05.2013 10:43
Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a.s. Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61 IČ: 15503461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. června 2013 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a.s.

Pořad jednání valné hromady

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
 4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2012, konsolidované účetní závěrce za rok 2012, návrh představenstva na rozdělení zisku a informace o výroku auditora
 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku
 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi »ovládající osobou«, »ovládanou osobou« a »propojenými osobami«
 7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku
 8. Rozhodnutí o změně stanov
 9. Rozhodnutí o určení auditora
 10. Projednání a schválení odměn členů orgánů společnosti
 11. Rozhodnutí o určení mzdy generálního ředitele dle ust. § 66d odst. 3 obchodního zákoníku
 12. Závěr

Podrobnější informace k nalezení v obchodním věstníku a v přiložených souborech.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy