RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání valné hromady dne 24.6.2013

Oznámení o konání valné hromady dne 24.6.2013

23.05.2013 10:10
Představenstvo společnosti Jáchymov Property Management, a. s. IČ: 453 59 229, se sídlem: Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce 17790 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 24.6.2013 od 10:00 hodin v sídle společnosti DUNOVSKÁ & PARTNEŘI s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Poříčí 1046 / 24, 110 00 Praha 1, Palác Archa, 6. patro

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
  3. Volba orgánů valné hromady
  4. Zpráva představenstva o činnosti od minulé valné hromady a o stavu společnosti
  5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2012 a návrhu na rozdělení zisku
  6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
  7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky na další účetní období
  8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
  9. Závěr

Více informací v přiložených souborech nebo na webu emitenta

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy