RM-SYSTÉM»Události»Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

Oznámení výplaty výnosu z cenného papíru společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

23.05.2013 10:05
Valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2013 rozhodla o rozdělení zisku a o stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů

Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 659,00 Kč.


Nárok na výplatu dividendy za rok 2012 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedeném Centrální depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, tj. 8. května 2013.


Výplata dividend bude probíhat v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, prostřednictvím bankovního ústavu Komerční banka, a. s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07. Výplatním místem jsou všechny pobočky této banky a centrála banky.
Dividenda je splatná do tří měsíců od přijetí usnesení valné hromady o rozdělení zisku, tedy od 15. května 2013.
Dividendy lze vyzvednout po dobu čtyř let od zahájení jejich výplaty.


Podrobný způsob výplaty dividendy je uveden v dokumentech pro řádnou valnou hromadu, které jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.rwe.cz.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy