RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Unipetrol, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Unipetrol, a.s.

22.05.2013 17:49
Představenstvo obchodní společnosti UNIPETROL, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ: 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 3020 Identifikační číslo: 61672190 (dále jen „společnost“), svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „valná hromada“), která se bude konat dne 24. června 2013 od 14:00 hodin, v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00,

s tímto pořadem jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady
 3. Volba osob do orgánů valné hromady
 4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
 5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2012, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2012, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2012 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2012 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumánízprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
 6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti
 7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
 8. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2012
 9. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2012
 10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012
 11. Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
 12. Změny ve složení výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.
 13. Určení auditora k ověření nekonsolidované a konsolidované účetní závěrky společnosti UNIPETROL, a.s. za roky 2013 a 2014
 14. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
 15. Rozhodnutí o stanovení odměny členům dozorčí rady UNIPETROL, a.s.
 16. Závěr valné hromady

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.