RM-SYSTÉM»Události»Informace o emitentovi KABELOVNA Děčín-Podmokly a.s.

Informace o emitentovi KABELOVNA Děčín-Podmokly a.s.

08.02.2002 00:00
Podle ustanovení § 80c zákona o cenných papírech v platném znění podáváme Vám průběžnou informaci o změnách ve složení orgánů akciové společnosti:

1) Mimořádná valná hromada konaná 21.prosince 2001 na žádost akcionáře Bancroft Czech Republic, L.P., který v době podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšovala 3% základního kapitálu společnosti, zvolila do funkce členů dozorčí rady akciové společnosti pp. Iana Macka, nar. 18.10.1946, Ronalda Keitha Rowlese, nar. 5.4.1946, Marka Heneghana, nar.24.1.1964 a Bernharda Schorka nar. 23.2.1963.

2) Na stejném zasedání mimořádná valná hromada projednala rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze dne 6.prosince 2001, kterým dozorčí rada odvolala z funkce členů představenstva pana Michala Otradovce, paní Irenu Valentovou a pana Petra Kalivodu s tím, že výkon funkce zanikl dnem jejich odvolání, tj. 6.12.2001, schválila odstoupení Krisztiny Havas z funkce členky dozorčí rady a zánik jejího členství dnem 6.12.2001, odstoupení z funkce členů dozorčí rady pp. Tamáse Szalaie, Fabia Massima Giuseppettiho a Fredericka Johna Martina a schválila zánik jejich funkce dnem konání valné hromady společnosti, t.j. dnem 21.prosince 2001.

3) Mimořádná valná hromada dne 21.prosince 2001 vzala dále na vědomí volbu pana Josefa Hozáka (nar.21.11.1941, bytem Děčín VIL, Kosova 10) a pana Zdeňka Kučery (nar.2.9.1948, bytem Děčín VL, Thunská1615/14) za členy představenst
'Podle ustanovení § 80c zákona o cenných papírech v platném znění podáváme Vám průběžnou informaci o změnách ve složení orgánů akciové společnosti:

1) Mimořádná valná hromada konaná 21.prosince 2001 na žádost akcionáře Bancroft Czech Republic, L.P., který v době podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastnil akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšovala 3% základního kapitálu společnosti, zvolila do funkce členů dozorčí rady akciové společnosti pp. Iana Macka, nar. 18.10.1946, Ronalda Keitha Rowlese, nar. 5.4.1946, Marka Heneghana, nar.24.1.1964 a Bernharda Schorka nar. 23.2.1963.

2) Na stejném zasedání mimořádná valná hromada projednala rozhodnutí dozorčí rady společnosti ze dne 6.prosince 2001, kterým dozorčí rada odvolala z funkce členů představenstva pana Michala Otradovce, paní Irenu Valentovou a pana Petra Kalivodu s tím, že výkon funkce zanikl dnem jejich odvolání, tj. 6.12.2001, schválila odstoupení Krisztiny Havas z funkce členky dozorčí rady a zánik jejího členství dnem 6.12.2001, odstoupení z funkce členů dozorčí rady pp. Tamáse Szalaie, Fabia Massima Giuseppettiho a Fredericka Johna Martina a schválila zánik jejich funkce dnem konání valné hromady společnosti, t.j. dnem 21.prosince 2001.

3) Mimořádná valná hromada dne 21.prosince 2001 vzala dále na vědomí volbu pana Josefa Hozáka (nar.21.11.1941, bytem Děčín VIL, Kosova 10) a pana Zdeňka Kučery (nar.2.9.1948, bytem Děčín VL, Thunská1615/14) za členy představenstva provedenou dozorčí radou dne 6.prosince 2001 a zprávu volební komise o volbě členů dozorčí rady z řad zaměstnanců společnosti na základě které byl členem dozorčí rady zvolen pan Zdeněk Krňák, jehož funkce člena dozorčí rady vznikla dnem 27.11.2001.

4) Změny ve složení orgánů podle této informace nejsou dosud v úplnosti zapsány v obchodním rejstříku, neboť nejsou k dispozici dokumenty, vyžadované k zápisu.

Zdroj: KABELOVNA Děčín-Podmokly, a.s.,,,'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.