RM-SYSTÉM»Události»Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 10. 6. 2013

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 10. 6. 2013

22.05.2013 12:43
Severomoravská plynárenská, a.s.se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, IČ: 47675748, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757 (dále také „Společnost“) svolává, na základě žádosti hlavního akcionáře, společnosti RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK ´s-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Brabantsko pod číslem 4168241 (dále jen „hlavní akcionář“), a v souladu s ustanovením § 181 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat 10. června 2013 v 10.00 hodin v sálu Platanus, Park Inn by Radisson Hotel Ostrava, Hornopolní 3313/42, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

  1. Zahájení mimořádné valné hromady, volba orgánů valné hromady.
  2. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník").
  3. Závěr.

Více informací v přiloženém dokumentu a na webu emitenta.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy