RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise DEUTSCHE TELEKOM, ISIN: DE0005557508

Výplata dividendy u emise DEUTSCHE TELEKOM, ISIN: DE0005557508

17.05.2013 15:23
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 16. květen 2013 * Výše dividendy: 0.70 EUR na jednu akcii * Předpokládaný den výplaty 12. červen 2013

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, tj. do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 16.5.2013, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.


V letošním roce emitent Deutsche Telekom nabízí navíc akcionářům možnost volby mezi připsáním dividendy a úpisem nových akcií. Období pro rozhodnutí mezi dividendou a úpisem nových akcií trvá od 17.5.2013 do 3.6.2013. Pro provedení úpisu je třeba kontaktovat svého obchodníka s cennými papíry. Lhůta pro včasné podání žádosti se může dle jednotlivých obchodníků lišit. V případě nečinnosti ze strany akcionáře bude počínaje dnem 12.6.2013 probíhat výplata dividendy, pokud na ni vznikl platný nárok (držení předmětných akcií, tj. do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 17.5.2013).


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy