RM-SYSTÉM»Události»VGP - Aktuální obchodní výsledky za první čtvrtletí 2013

VGP - Aktuální obchodní výsledky za první čtvrtletí 2013

17.05.2013 12:10
 • 64 574 m² nově uzavřených nebo obnovených nájemních smluv, které představují příjem z budoucích nájmů po přepočtu na rok ve výši 3,3 milionu EUR (23 nájemních smluv), z čehož bylo 48 161 m² (2,3 milionu EUR) jménem přidružených společností
 • Uzavřeli jsme první nájemní smlouvu v Německu, která představuje roční příjem z nájmu ve výši 0,4 milionu EUR
 • Další rozšíření portfolia pozemků v Německu podpisem výhradní smlouvy na koupi značného pozemku (> 500 000 m²) v severním Německu
 • Rozšíření portfolia pozemků v Estonsku očekávanou koupí pozemku o rozloze 110 000 m² ke konci května 2013
 • Koupě české společnosti SUTA s.r.o., působící v oblasti správy budov

Rok 2013 se ukazuje být velice slibným a dynamickým pro skupinu VGP. Během prvního čtvrtletí skupina VGP zaznamenala velice povzbudivé nastartování poptávky po nových pronajímatelných prostorách ve většině svých parků.

Činnosti, kterých byla skupina VGP svědkem a které provedla během prvních několika měsíců roku 2013 lze shrnout následovně:

 • Nájemní aktivity způsobily obnovení nebo podepsání nových budoucích pronájmů po přepočtu na rok v celkové výši přes 3,3 milionu EUR, z čehož 2,6 milionu EUR byly nové nebo náhradní nájmy (1,6 milionu EUR jménem přidružených společností) a 0,7 milionu EUR (vše jménem přidružených společností) souviselo s obnovením stávajících nájemních smluv.
 • V Německu jsme podepsali první nájemní smlouvu, která představovala roční budoucí nájem ve výši 0,4 milionu EUR, a první developerská činnost VGP bude zahájena v květnu 2013.
 • V důsledku toho portfolio nemovitostí skupiny dosáhlo míry obsazenosti ve výši 97,2 % ke konci dubna 2013 (vyjma přidružených společností) oproti 94,9 % ke konci prosince 2012. Míra obsazenosti portfolia přidružených společností dosáhla 95,2 % ke konci dubna 2013, což bylo mírné zvýšení oproti 94,5 % ke konci roku 2012.
 • Uzavřené nájemní a budoucí nájemní smlouvy (vlastní portfolio) představují celkem 117 819 m² pronajímatelné plochy s váženým průměrem doby trvání těchto nájmů o délce 9,1 let ke konci dubna 2013 (oproti 9,8 let ke konci roku 2012).
 • V prvním čtvrtletí byla předána jedna budova o rozloze 6 358 m² jménem přidružených společností a během dubna skupina VGP předala jednu budovu o rozloze 8 620 m² z vlastního portfolia.
 • Portfolio investičních nemovitostí v současnosti sestává ze 61 dokončených budov, které představují 82 000 m² pronajímatelné plochy s dalšími 6 budovami ve výstavbě, které představují 68 940 m² pronajímatelné plochy.
 • Kromě toho skupina VGP prostřednictvím svých přidružených společností částečně vlastní dalších 56 budov, které představují 608 348 m² pronajímatelné plochy. Správu těchto nemovitostí a jejich příslušenství zajišťuje skupina VGP.
 • Skupina VGP také podnikla další developerskou činnost jménem svých přidružených společností, a v jejím rámci nyní staví 2 nové budovy s celkovou budoucí pronajímatelnou plochou 18 285 m².
 • Skupina VGP dále připravuje projekty pro budoucí developerskou činnost k budoucímu růstu, a v České republice získala všechny potřebná povolení k zahájení prací na nových VGP parcích Ústí nad Labem a Plzeň.
 • Dne 9. května 2013 skupina VGP zakoupila českou společnost SUTA s.r.o., která působí v oblasti správy nemovitostí.

Více informací na webu emitenta

 

 

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy