RM-SYSTÉM»Události»Jihomoravská plynárenská zvýšila svůj zisk

Jihomoravská plynárenská zvýšila svůj zisk

16.05.2013 09:57
  • JMP vyplatí dividendu ve výši 1 040 Kč za 1 akcii
  • Zájem o elektřinu od RWE roste
  • Mimořádná valná hromada schválila rozhodnutí o přechodu akcií ostatních akcionářů na hlavního akcionáře RWE Gas International N.V.

V Brně 30. dubna 2013 - Jihomoravská plynárenská, člen skupiny RWE, dosáhla v roce 2012 čistého zisku 1,55 mld. Kč což v meziročním porovnání představuje navýšení o 13 %. Tržby z prodeje zemního plynu, elektrické energie a ostatních služeb poklesly z 15,8 mld. Kč na 14,1 mld. Kč. Vedení společnosti Jihomoravská plynárenská dnes tyto výsledky prezentovalo na řádné valné hromadě.


Jihomoravská plynárenská prodala v roce 2012 10,7 mil. MWh zemního plynu, což oproti roku 2011 představuje snížení prodeje o 3,7 mil. MWh. Snížený prodej v jednotlivých kategoriích byl zapříčiněn mimo jiné odchodem zákazníků ke konkurenci a částečně také vlivem nepříznivých klimatických podmínek, kdy se teploty pohybovaly nad dlouhodobým teplotním normálem. Tento trend byl částečně kompenzován nárůstem počtu zákazníků v oblasti prodeje elektrické energie. Společnost v roce 2012 prodala celkem 128 GWh elektřiny svým více než 23 tisícům konečným odběratelům.

„Společnost v minulém roce usilovala o udržení významného podílu na trhu se zemním plynem. Na tlak nových obchodníků reagovala zejména nabídkou nových produktů, kterých v roce 2012 představila více než deset typů. Prioritou obchodu zůstal i aktivní rozvoj na trhu s elektrickou energií," řekl Jan Valenta, předseda představenstva společnosti Jihomoravská plynárenská.

Řádná valná hromada dnes na svém zasedání projednala a schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 a účetní závěrku za rok 2012. Dále byl schválen návrh představenstvana rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend. Ta byla za rok 2012 schválena ve výši 1 040 Kč před zdaněním za 1 akcii.

Mimořadná valná hromada na svém zasedání dne 29. dubna 2013 schválila rozhodnutí o přechodu akcií JMP ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře RWE Gas International N.V. Dále valná hromada zvolila členy dozorčí rady společnosti Jihomoravská plynárenská JUDr. Kristínu Miedzgovou a JUDr. Josefa Bendu.

Více na webu emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy