RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o konání Řádné valné hromady společnosti VET Assets a.s.

Oznámení o konání Řádné valné hromady společnosti VET Assets a.s.

15.05.2013 11:13
Představenstvo společnosti VET Assets a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSC 110 00, IC: 00012297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17106 svolává podle § 184a obchodního zákoníku řádnou valnou hromadu Spolecnosti, která se bude konat dne 14. cervna 2013 od 10:00 hodin v konferencních prostorách Hotelu Jalta, Václavské nám 45/818, Praha 1

Pořad jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Schválení orgánu valné hromady
4. Projednání výroční zprávy, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 a souhrnné vysvětlující zprávy představenstva dle § 118 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Projednání zprávy auditora, zprávy výboru pro audit a dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření k prezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na úhradu ztráty
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012
7. Rozhodnutí o úhradě ztráty a o opatrení podle § 193 odst. 1 obchodního zákoníku
8. Projednání obchodní činnosti společnosti v dalším období
9. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora a určení výše odměny likvidátora
10. Volba člena dozorčí rady
11. Rozhodnutí o odměnách členů dozorčí rady a výboru pro audit
12. Určení auditora Společnosti podle § 17 odst. 1 zákona o auditorech
13. Závěr

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy