RM-SYSTÉM»Události»Společnosti reportovaly výsledky za první čtvrtletí

Společnosti reportovaly výsledky za první čtvrtletí

14.05.2013 10:54
Stavební výroba v březnu meziročně klesla o 20,6 % po předchozím růstu o 2,3 %. Průmyslová výroba pokračovala v poklesu a v meziročním srovnání klesla v březnu o 6,0 % při očekávání poklesu o 4,5 %. Maloobchodní tržby poklesly v březnu meziročně o 3,3 %. Po předchozím poklesu o 4,7 se čekal pokles o 3,0 %. CPI se třetí měsíc po sobě v meziročním srovnání nezměnil a zůstal na 1,7 %. Meziměsíčně se v dubnu spotřebitelské ceny zvýšily o 0,1 %. Index RM v uplynulém týdnu zahájil na hodnotě 1.882,33 bodů a uzavíral na hodnotě 1.886,12 bodů (+0,20 %). Celkový objem obchodů dosáhl ve zkráceném týdnu hodnoty 52 mil. Kč.

Telefónica zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2013
Telefónica Czech Republic oznámila hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Telekomunikační společnosti klesl čistý zisk v meziročním srovnání o 35,5 % na 1,05 mld. Kč. Tržby meziročně poklesly o 4,4 % na 11,9 mld. Kč. Společnost letos plánuje propuštění více než 10 % zaměstnanců a investice ve výši až 6 mld. Kč do rozvoje nových technologií (především sítě 4. generace).

ČEZ zveřejnil hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2013
Společnost ČEZ zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2013. S výjimkou výnosů, kde byl vykázán mírný meziroční pokles, ČEZ realizoval jak na provozních ziscích, tak na čistém zisku lepší výsledky oproti prvnímu čtvrtletí roku 2012. Společnost tak přistoupila ke zvýšení svého výhledu hospodaření na rok 2013. ČEZ očekává, že jeho letošní EBITDA dosáhne 81 mld. Kč (předchozí výhled z února činil 80 mld. Kč) a čistý zisk 37,5 mld. Kč (předchozí výhled 37 mld. Kč).

Fortuna zveřejnila hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2013
Fortuna Entertainment Group vykázala za první čtvrtletí roku 2013 nárůst EBITDA o 34,4 % na 11,3 mil. EUR. Dle agentury Reuters bylo očekávání trhu v průměru kolem 9,1 mil. EUR.
Celková výše přijatých sázek vzrostla od ledna do března o 24,0 % na 141,2 mil. EUR.
Společnost Fortuna měla v prvním čtvrtletí roku 2013 vysokou marži ze sázení, přičemž v následujícím kvartále se očekává její normalizace. Výsledky prvního kvartálu byly výjimečné a nebudou se v následujících kvartálech opakovat. Vyšší náklady byly v prvním čtvrtletí roku 2013 způsobeny investicemi do online platformy. Dluh k dnešnímu dni činí 20 mil. EUR, přičemž společnost si hodlá vzít nový úvěr ve výši 50 mil. EUR, kde 20 mil. EUR půjde na splacení starého úvěru, část půjde na investice a část na dividendu. Úroková sazba na nový úvěr se podstatně sníží. Management společnosti nechce v budoucnosti zveřejňovat objem přijatých sázek. Provozní náklady by měly letos vzrůst zhruba o 3 mil. EUR.

Konkurence okopírovala nové tarify společnosti Telefónica Czech Republic
Telefónica Czech Republic eviduje v nových tarifech 160 tisíc klientů. Někteří klienti platili v minulosti za telekomunikační služby více a někteří méně. S novými tarify společnost zaznamenává nižší náklady z reklamací, stížností apod.
Management společnosti také prohlašuje, že podmínky aukce spektra jsou pro ní v současné chvíli jiné, než očekávali, přičemž Telefónica zvažuje, zda se aukce vůbec zúčastní. Kritika managementu k aukci kmitočtů směřuje k výhodnějším podmínkám nového hráče (PPF Mobile), který by mohl za vyhrazené spektrum zaplatit mnohem méně, než konkurence, navíc nový operátor nemá žádné limity, kolik spektra v 800 MHz může vydražit. Zde management vidí další chybu Českého telekomunikačního úřadu, který nenastavil limit na získání spektra v 800 MHz novému operátorovi, který by tak mohl teoreticky získat všechny frekvence a znemožnit konkurenci. Český telekomunikační úřad v současné chvíli údajně zvýhodňuje nového operátora, kterému by postačilo vyčlenit pouze úsek spektra v 800 MHz bez možnosti se dále ucházet o další části daného spektra ze spekulativních důvodů.

Změna doporučení pro Komerční banku
Citigroup snížila doporučení pro akcie Komerční banky na „neutral" z předchozího doporučení „koupit". Cílová cena byla snížena na 3.950 Kč z původních 4.400 Kč.
Credit Suisse zvýšila cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 3.200 Kč z předchozích 3.500 Kč. Doporučení je na stupni „underperform".
Barclays snížila cílovou cenu pro akcie Komerční banky na 4.390 Kč z předchozích 4.540 Kč. Doporučení je na stupni „equalweight".

Změna doporučení pro ČEZ
Společnost Investec snížila cílovou cenu pro akcie společnosti ČEZ na 520 Kč z původních 650 Kč. Doporučení je na stupni „držet".

Jihomoravská plynárenská vytěsní minoritní akcionáře
Mimořádná valná hromada Jihomoravské plynárenské a.s. rozhodla o vytěsnění minoritních akcionářů. Hlavní akcionář, společnost RWE Gas International N.V, která vlastní 98,95 % hlasovacích práv, poskytne ostatním akcionářům společnosti nebo, budou-li akcie společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie společnosti protiplnění ve výši 11.090 Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.800 Kč, ISIN CZ0008467032 a ISIN CZ0005078956. Tato hodnota vychází z předpokladu, že před vznikem práva menšinových akcionářů společnosti na protiplnění bude rozhodnuto a akcionářům společnosti vznikne nárok na výplatu dividendy ve výši 1.040 Kč na akcii. O záměru rozhodnout na nejbližší řádné valné hromadě o výplatě dividendy v uvedené výši hlavní akcionář informoval znalce.

Česká automobilka Tatra je nově v rukou českých majitelů
ÚHOS povolil vlastnický vstup Reného Matery a Jaroslava Strnada do společnosti TATRA TRUCKS a.s. Čeští podnikatelé ovládli kopřivnickou automobilku nabytím akciových podílů ve společnosti TATRA TRUCKS a.s.
Dne 19. 4. 2013 povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vlastnický vstup podnikatelů Reného Matery a Jaroslava Strnada do společnosti TATRA TRUCKS a.s. Nabytím akciových podílů ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. tak ovládli nejstarší českou automobilku. Podnik se tímto krokem dostává do rukou českých vlastníků, kteří jsou zkušenými podnikateli s těžištěm aktivit v českém průmyslu. Jejich cílem je stabilizovat vztahy podniku s klíčovými zákazníky, získat zpět důvěru bank v podnik a zlepšit řízení a komunikaci v podniku.
Po nezbytnou dobu zůstává v čele podniku dosavadní generální ředitel Ronald Adams. Klíčovými manažéry podniku jsou jeho zástupci: Petr Rusek s odpovědností za strategii rozvoje podniku a vztahy s klíčovými zákazníky a Radek Strouhal odpovědný za finanční řízení a vztahy s partnery zajišťujícími financování podniku. Pod jejich vedením již proběhla jednání s klíčovými zákazníky na trzích v České republice, Indii, Ruské federaci a Austrálii a jednání s klíčovými partnery podniku v bankovním sektoru.
„Na základě pozitivního výsledku těchto jednání lze říci, že situaci podniku, který byl v druhé polovině roku 2012 v akutní finanční, výrobní a odbytové krizi, se podařilo stabilizovat," uvádí Petr Rusek a dodává: „Díky tomu jsme mohli přijmout plán výroby na rok 2013, který počítá s produkcí 880 vozidel, což je nárůst oproti roku 2012 zhruba na dvojnásobek. Ukazatel EBITDA by se měl dostat již v tomto roce do kladných čísel." Nepředpokládá se žádné propouštění v oblasti výroby; personální změny se budou týkat zejména jednotlivých pozic v managementu.
Podnikatel René Matera, zakladatel a většinový majitel průmyslové skupiny PROMET GROUP a spoluvlastník TATRA TRUCKS a.s., k tomu uvádí:
„K našemu vlastnickému vstupu do Tatry nedochází, protože jsme od začátku toužili vlastnit slavnou českou automobilku. Dotlačila nás k tomu po dlouhém vývoji objektivní situace, kdy hrozil zánik našeho důležitého obchodního partnera. Důvodem vlastnické změny je, že podnik pod bývalým vlastníkem neprosperoval a v loňském roce se kvůli výpadku jedné klíčové zakázky dostal do krize hrozící jeho likvidací.
To způsobilo vývoj vedoucí k exekuci podniku, jeho dražbě a posléze našemu majetkovému vstupu do společnosti TATRA TRUCKS a.s., která podnik v dražbě získala. Dřívější vlastník podniku, společnost TATRA a.s., měl dostatečně dlouhé období pro jiné řešení situace, ale klíčoví akcionáři zřejmě neměli potřebné finanční, manažérské a obchodní kapacity, aby podnik z krize vlastními silami vyvedli. Je velkým štěstím, že se podnik nedostal do insolvence, která by znamenala konec výroby a v zásadě zánik automobilky.
Já i Jaroslav Strnad jsme v naší podnikatelské historii dokázali, že umíme řídit průmyslové podniky a dokážeme zajistit odbyt pro jejich produkci. Věřím, že máme všechny předpoklady, abychom uspěli i v Tatře. Je pro nás obrovská výzva podnik vrátit tam, kam patří, tedy mezi přední světové automobilky v segmentu užitkových a speciálních vozidel."

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy