RM-SYSTÉM»Události»Informace o soukromém sdružení "KITdigital Active Investors"

Informace o soukromém sdružení "KITdigital Active Investors"

13.05.2013 18:00

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále také RM-S) jako organizátor volného trhu zákonem definovaném jako mnohostranný obchodní systém (MOS) si vás, držitele akcií společnosti KIT Digital Inc., dovoluje touto cestou informovat o existenci sdružení soukromých investorů, které je registrované pod názvem KITdigital Active Investors (IČO: 01506773 , Adresa: Praha 13 - Stodůlky, Volutová 2520/10) u Ministerstva vnitra ČR. Sdružení vzniklo dne 15.3.2013 a jeho prvořadým cílem je dle sdělení na webových stránkách http://www.kitd.info/:

  • Vzájemná výměna informací o firmě Kit digital
  • Koordinovaná komunikace s vedením firmy Kit digital
  • Zájem chránit a kontrolovat svoji investici
  • Komunikace s médii a prezentace společného postoje
  • Delegování společných zástupců na valnou hromadu firmy
  • V případě potřeby - sdílení nákladů na právní zastoupení

Ačkoliv se vám prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu snažíme dodat oficiální informace týkající se emitenta KIT Digital Inc., považujeme za vhodné informovat vás o možnosti zapojit se do výše popsaného sdružení aktivních investorů. Toto sdružení není s naší společností nijak majetkově provázáno a za jím zveřejňované informace neneseme žádnou zodpovědnost.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy