RM-SYSTÉM»Události»Mezinárodní výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí roku 2004

Mezinárodní výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí roku 2004

24.05.2004 00:00
Zisk Skupiny ČEZ vzrostl o více než 57 procentSkupina energetické společnosti ČEZ, dosáhla podle mezinárodních účetních standardů (International Financial Reporting Standards) v prvním čtvrtletí čistého zisku 5,25 mld. Kč, když v vloni ve stejném období dosáhla zisku 3,34 mld. Kč. Provozní zisk (EBIT) pak dosáhl výše 8,28 mld. Kč, když v I. čtvrtletí 2003 činil 4,64 mld. Kč. (EBITDA dosáhl výše 12,86 mld. Kč).Celkové výnosy vzrostly o téměř 75 procent na 27,67 mld. Kč, celkové náklady vzrostly na 19,39 mld. Kč z loňských 11,19 mld. Kč.Další podrobnosti a rozbor výsledků je k dispozici na internetových stránkách ČEZ v anglické verzi (umístění během dnešního dne).
Zisk Skupiny ČEZ vzrostl o více než 57 procentSkupina energetické společnosti ČEZ, dosáhla podle mezinárodních účetních standardů (International Financial Reporting Standards) v prvním čtvrtletí čistého zisku 5,25 mld. Kč, když v vloni ve stejném období dosáhla zisku 3,34 mld. Kč. Provozní zisk (EBIT) pak dosáhl výše 8,28 mld. Kč, když v I. čtvrtletí 2003 činil 4,64 mld. Kč. (EBITDA dosáhl výše 12,86 mld. Kč).Celkové výnosy vzrostly o téměř 75 procent na 27,67 mld. Kč, celkové náklady vzrostly na 19,39 mld. Kč z loňských 11,19 mld. Kč.Další podrobnosti a rozbor výsledků je k dispozici na internetových stránkách ČEZ v anglické verzi (umístění během dnešního dne).

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy