RM-SYSTÉM»Události»Lázně Teplice v Čechách a.s. - Oznámení o konání řádné valné hromady 2013

Lázně Teplice v Čechách a.s. - Oznámení o konání řádné valné hromady 2013

09.05.2013 13:21
Představenstvo akciové společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČ 44569491, zapsané v obchodním rejstříku dne 1. 5. 1992, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. B. 207 (dále jen "Společnost") svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. 6. 2013 od 10.00 hod. na adresu Lázně Teplice v Čechách a.s., Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 1. poschodí, Lázeňský sad 2, 415 38 Teplice

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
 5. Předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2012
 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2012
 7. Návrh na jmenování auditora pro hospodářský rok 2013
 8. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2012
 9. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2012
 10. Rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2013
 11. Závěr.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy