RM-SYSTÉM»Události»ATAS elektromotory Náchod a. s. - Oznámení o konání řádné valné hromady

ATAS elektromotory Náchod a. s. - Oznámení o konání řádné valné hromady

09.05.2013 13:17
Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30, IČ 45534543, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 603 svolává v souladu s ustanovením § 184a obchodního zákoníku a článkem 14 stanov a.s. řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. června 2013 od 11,00 hodin v sídle společnosti Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod.

Program jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
  2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
  3. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady.
  4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2012.
  5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.
  6. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku roku 2012.
  7. Závěr.

Více informací na webu emitenta.

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy