RM-SYSTÉM»Události»Skupina ČEZ dosáhla v prvním čtvrtletí 2013 čistého zisku 17,9 miliardy korun

Skupina ČEZ dosáhla v prvním čtvrtletí 2013 čistého zisku 17,9 miliardy korun

07.05.2013 08:51
Čistý zisk meziročně vzrostl o 24 procent, o 3,5 miliardy, a dosáhl 17,9 miliardy korun, což znamená historicky druhý nejlepší výsledek Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí roku. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se meziročně zvýšil o 2,1 miliardy korun (o 8 %) a dosáhl 28,3 miliardy. Hlavní vliv na meziroční růst zisku mělo ukončení působení v Albánii, mimořádný zisk z obchodů s emisními povolenkami a také začlenění Energotransu do Skupiny ČEZ. Skupina ČEZ tak zatím dokázala kompenzovat nepříznivý trend klesajících cen elektřiny a vývoje energetického sektoru v Evropě.

elektřiny i navzdory nepříznivým regulatorním zásahům národních i evropských institucí. Po několikaletém sporu se nám podařilo uzavřít smlouvu na dlouhodobé dodávky uhlí do Elektrárny Počerady, což vnímám jako významný milník nejen v naší strategii v oblasti uhelných zdrojů v České republice. V polovině března jsme dále podepsali smlouvu na prodej Elektrárny Chvaletice. Tyto dvě smlouvy významně přispějí k budoucí stabilitě naší společnosti i ke stabilitě trhu s uhlím a elektřinou v celé České republice," přibližuje strategii Skupiny ČEZ její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Prodej Elektrárny Chvaletice se projeví ve finančních výsledcích Skupiny až po schválení transakce antimonopolním úřadem. Očekáváme současně, že po odsouhlasení kupujícího ze strany Evropské komise budou naplněny parametry návrhu dohody o narovnání a tím následně definitivně ukončeno dlouholeté šetření Evropské komise.


Úspěšná byla Skupina ČEZ v prvním čtvrtletí také při uzavírání nových smluv na plyn. Společnost ČEZ Prodej upevnila pozici leadra mezi alternativními dodavateli a náskok před druhým již přesáhl 100 tisíc odběrných míst.


Za celý letošní rok Skupina ČEZ navyšuje očekávaný provozní zisk před odpisy (EBITDA) na 81 mld. Kč a čistý zisk na 37,5 mld. Kč. Meziročně očekáváme na ročním čistém zisku pokles o 7%, protože ve zbytku roku 2013 již výše uvedená pozitivní vlivy převáží negativní dopady klesajících cen elektřiny, povinnost ČEZ nakupovat emisní povolenky pro část výroby 2013 a další faktory. Mezi ně patří i nedávné rozhodnutí Evropského parlamentu o zamítnutí návrhu úpravy Směrnice EU ETS, která měla alespoň částečně narovnat nefunkční systém podpory nízkoemisních výrobních zdrojů. Skupina ČEZ také čelí rizikům zhoršení národních regulatorních podmínek v jihovýchodní Evropě a také rizikům opravných položek k dlouhodobým aktivům v důsledku regulace energetiky, prohloubení dluhové krize a ekonomického vývoje v Evropě. Přesto si Skupina ČEZ i nadále udržuje v porovnání s dalšími evropskými energetikami dobré výsledky a zachovává silnou likvidní pozici. Společnost ČEZ významně přispívá českému státu, kterému jen na dividendách dosud odvedla již téměř 100 miliard korun, a letošní navrhovaná dividenda za rok 2012 (ve výši 40 Kč na akcii) pro český stát znamená dalších téměř 13 mld. Kč.


Skupina ČEZ trvale pracuje na zvyšování své vnitřní efektivity a naplňování všech stanovených strategických iniciativ, z nichž prioritní zůstává příprava podmínek pro výstavbu dvou nových bloků Jaderné elektrárny Temelín. Dne 25. března byla oběma uchazečům odeslána oznámení o předběžném hodnocení jejich nabídek a v současné době jsou s nimi vedena individuální jednání za účelem jejich vylepšení.

Přiložený dokument ke stažení

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy