RM-SYSTÉM»Události»Mediální skupina CETV vydá novou emisi akcií

Mediální skupina CETV vydá novou emisi akcií

06.05.2013 18:07
Bankovní rada ČNB rozhodla o ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na hodnotě 0,05 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 0,25 %. Index RM v 17. týdnu zahájil na hodnotě 1.846,19 bodů a v 18. týdnu uzavíral na hodnotě 1.882,23 bodů (+1,96 %). Celkový objem obchodů dosáhl ve sledovaném období hodnoty 135 mil. Kč.

ČEZ vyplatí dividendu ve výši 40 Kč na akcii
Představenstvo společnosti ČEZ rozhodlo o vyplacení dividendy ze zisku loňského roku ve výši 40 Kč. Celkem je na dividendy určeno 21,5 mld. Kč. Majoritní vlastník, tedy stát, obdrží zhruba 15 mld. Kč. Částka navrhovaná k výplatě za rok 2012 představuje 53,6 % z konsolidovaného zisku po zdanění.

Valná hromada Komerční banky rozhodla o rozdělení zisku za rok 2012
Na valné hromadě Komerční banky bylo rozhodnuto o rozdělení zisku za rok 2012. Z čistého zisku ve výši 12.247 mil. Kč bude na dividendách vyplaceno 8.742 mil. Kč. Zbylých 3.505 mil. Kč bude převedeno do nerozděleného zisku minulých let. Výše dividendy na jednu akcii činí 230 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je majitelem akcie Komerční banky, a. s., s ISIN CZ0008019106 ke dni 17. dubna 2013. Dividenda se stává splatnou ke dni 27. května 2013.
Valná hromada dále rozhodla, že část zisku za rok 2012 určená na dividendu připadající na vlastní akcie v držení Komerční banky, a. s., a v držení jí ovládaných společností bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výše této části zisku bude určena podle počtu vlastních akcií v držení Komerční banky, a. s., a jí ovládaných společností k rozhodnému dni pro výplatu dividend, tj. 17. dubna 2013.

Exxon Mobile usiluje o rozšiřování působnosti
Ropný gigant Exxon Mobil oznámil zisk na akcii za 1. čtvrtletí ve výši 2,12 USD. Tržby meziročně poklesly o 12 % na 108,8 mld. USD. Nízké ceny a objem produkce zapříčinily 10% pokles zisku v divizi průzkumu a produkce, který byl však vyvážen 62% nárůstem zisku v chemické divizi. Exxon Mobil se v posledních měsících snaží rozšiřovat svoji působnost na ropných polích v Severní Americe a vynakládá výdaje na průzkum potenciálních nalezišť v Rusku, Africe a Mexickém zálivu, aby zastavil snižující se výnosnost současných aktiv.
Firma očekává, že globální produkce poklesne v tomto fiskálním roce o 1 %, zatímco v minulém roce byl zaznamenán propad o 5,9 %.

CETV zveřejnila výsledky hospodaření a oznámila emisi nových akcií
Společnost CETV zveřejnila výsledky hospodaření. Tržby za 1. čtvrtletí klesly meziročně o 18 % na 137 mil. USD. Společnost zaznamenala ztrátu ve výši 109 mil. USD, přičemž provozní OIBDA byla negativní ve výši 20,7 mil. USD.
Kromě výsledků hospodaření společnost oznámila emisi nových akcií typu A (běžně obchodované akcie) v objemu 173 mil. USD provedenou přes JP Morgan a Erste Group.
Největší současný akcionář Time Warner oznámil, že plánuje využít svých předkupních práv na úpis 49,9 % nově emitovaných akcií třídy A.
Upisovací cenu byla stanovena pro 54 436 582 akcií typu A. Společnost počítá s cenou 2,75 USD (asi 54 Kč) za akcii před upisovací slevou a provizí. Očekává se, že úpis bude uzavřen do 8. května. Time Warner získá navíc konvertibilní prioritní akcie typu B za 200 mil. USD.

Jan Kostrhoun


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy