RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. se bude konat 6.6.2013

Valná hromada společnosti SELGEN, a. s. se bude konat 6.6.2013

02.05.2013 13:03
Představenstvo společnosti SELGEN, a. s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 37, IČ: 47116099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1828, svolává v souladu s ustanovením čl. 11 stanov řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 6. června 2013 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Šlechtitelské stanice Stupice na adrese: SELGEN, a. s., Šlechtitelská stanice Stupice, Kolodějská 24, PSČ 250 84, Sibřina.

Program jednání:

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012, podnikatelských záměrech na další období a řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2012 s návrhem na rozdělení zisku
  4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku
  5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení zisku
  6. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2013
  7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
  8. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady společnosti
  9. Závěr valné hromady

Více informací na webu emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy