RM-SYSTÉM»Události»AAA - Konsolidované neauditované hospodářské výsledky a prodeje skupiny za 1. čtvrtletí 2013

AAA - Konsolidované neauditované hospodářské výsledky a prodeje skupiny za 1. čtvrtletí 2013

02.05.2013 12:55
Praha/Budapešť 29. dubna 2013 – Podle dnes zveřejněných konsolidovaných hospodářských výsledků klesl v prvním čtvrtletí 2013 oproti stejnému období minulého roku čistý zisk společnosti AAA Auto Group N.V. o 42 % na 1,7 milionu eur, tedy o 1,2 milionu eur oproti loňským 2,9 milionům. Prodeje skupiny v objemu 12 474 vozů zůstaly v 1. čtvrtletí v meziročním srovnání na stejné úrovni.

Skupina AAA AUTO se potýkala s nižší nabídkou ojetých vozů na trhu, způsobenou zejména významným poklesem prodejů nových automobilů. V důsledku této situace musela vynaložit více prostředků na výkup, a to zejména zvýšením výdajů na marketing a personálních nákladů. Tyto faktory společně s nečekanými ztrátami z kurzových rozdílů vedly k meziročnímu propadu zisku o 42 %. Společnost očekává, že ztížené podmínky na trhu a vyšší náklady budou pokračovat až do 1. čtvrtletí 2014.

Celkové tržby skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2013 meziročně vzrostly o 2,6 %. Provozní náklady se zvýšily na úroveň 16,8 milionu eur. Tento nárůst (+10,8 %) překonal 2,6% nárůst celkových tržeb skupiny. Největší meziroční schodek byl zaznamenán ve výdajích na marketing (+23 %) a v personálních nákladech (+12 %). Poměr provozních nákladů vůči tržbám byl 21,3 %. Vzhledem k vyšším provozním nákladům klesl provozní zisk společnosti (EBITDA) za první čtvrtletí 2013 o 12,4 % na úroveň 4,5 milionu eur oproti loňským 5,1 milionům. Finanční výsledky byly negativně ovlivněny kurzovými ztrátami ve výši 0,8 milionu eur, plynoucími především z pohybů směnného kurzu místních měn vůči euru, což bylo kompenzováno nižšími úrokovými náklady společnosti (meziročně -58 %).

Konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2013 - klíčoví meziroční ukazatelé

- Celkové tržby dosáhly výše 78,9 milionu eur (meziročně +2,6 %).

  • tržby z prodeje vozů činily 64,2 milionu eur (+0,2 %)
  • tržby z prodeje finančních služeb činily 14,8 milionu eur (+14,1 %)

- Hrubý zisk z prodejů dosáhl výše 21,2 milionu eur (+5,2 %).

  • o hrubá zisková marže oslabila v prvním čtvrtletí na úroveň 26,9 % oproti průměrné ziskové marži ve výši 27,6 % za celý rok 2012

- Spolu s růstem prodejů vzrostly v prvním čtvrtletí 2013 také provozní náklady (+10,8 %), na úroveň 16,8 milionu eur.

  • personální náklady, jež tvoří 55 % celkových provozních nákladů společnosti, vzrostly meziročně o 12 % na úroveň 9,2 milionu eur
  • poměr provozních nákladů k tržbám překonal úroveň 21 %

- Provozní zisk (EBITDA) meziročně klesl o 12,4 % na 4,5 milionu eur (loni 5,1 milionů).

- Zisk před zdaněním klesl na 2,9 milionu eur ve srovnání s loňskými 4,1 miliony.

- Celkový čistý zisk skupiny AAA AUTO se v prvním čtvrtletí 2013 snížil na úroveň 1,7 milionu eur ve srovnání s 2,9 miliony dosaženými v prvním čtvrtletí 2012.

Další informace na webových stránkách emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.