RM-SYSTÉM»Události»Komerční banka : soudní spor s B.C.L. Trading GmbH

Komerční banka : soudní spor s B.C.L. Trading GmbH

07.02.2002 00:00
Komerční banka, a.s. oznamuje,že jí byla doručena kopie žaloby, podaná společností B.C.L. Trading GmbH dne 30. listopadu 2001 u Městského soudu v Praze z důvodu údajných ztrát ve výši přibližně 13 mld. Kč. Jak již bylo oznámeno a podrobně popsáno v tisku i ve výroční zprávě Komerční banky, a.s., v letech 1999 a 2000 Komerční banka, a.s. utrpěla ztráty ve výši přibližně 8 mld. Kč z dokumentárních akreditivů otevřených na účet společnosti B.C.L. Trading GmbH. Tyto ztráty byly plně zobrazeny v auditovaných účetních výkazech Komerční banky, a.s. za tyto roky.

Představenstvo Komerční banky, a.s. zkoumá tuto žalobu, ačkoliv společnost B.C.L. Trading GmbH dosud nezaplatila soudní poplatek, který je nezbytný k tomu, aby v řízení o žalobě bylo soudem pokračováno. Na základě předběžných konzultací je představenstvo Komerční banky, a.s. přesvědčeno, že žalované částky a tvrzení, na kterých je žaloba založena, jsou zcela neoprávněná, a že žaloba je neopodstatněná. Představenstvo Komerční banky, a. s. je dále přesvědčeno, že tato žaloba je taktickým protiútokem společnosti B.C.L. Trading GmbH, proti které Komerční banka, a.s. zahájila soudní řízení v Rakousku, kde probíhá řízení o několika odvoláních, včetně odvolání proti návrhu na prohlášení konkurzu na společnost B.C.L. Trading GmbH. Komerční banka, a.s. vítá možnost řešit spor s B.C.L. Trading GmbH u českých soudů a, tak jako dříve, představenstvo Komerční banky, a.s. a její většinový akcionář, společnost Société Générale, budo
Komerční banka, a.s. oznamuje,že jí byla doručena kopie žaloby, podaná společností B.C.L. Trading GmbH dne 30. listopadu 2001 u Městského soudu v Praze z důvodu údajných ztrát ve výši přibližně 13 mld. Kč. Jak již bylo oznámeno a podrobně popsáno v tisku i ve výroční zprávě Komerční banky, a.s., v letech 1999 a 2000 Komerční banka, a.s. utrpěla ztráty ve výši přibližně 8 mld. Kč z dokumentárních akreditivů otevřených na účet společnosti B.C.L. Trading GmbH. Tyto ztráty byly plně zobrazeny v auditovaných účetních výkazech Komerční banky, a.s. za tyto roky.

Představenstvo Komerční banky, a.s. zkoumá tuto žalobu, ačkoliv společnost B.C.L. Trading GmbH dosud nezaplatila soudní poplatek, který je nezbytný k tomu, aby v řízení o žalobě bylo soudem pokračováno. Na základě předběžných konzultací je představenstvo Komerční banky, a.s. přesvědčeno, že žalované částky a tvrzení, na kterých je žaloba založena, jsou zcela neoprávněná, a že žaloba je neopodstatněná. Představenstvo Komerční banky, a. s. je dále přesvědčeno, že tato žaloba je taktickým protiútokem společnosti B.C.L. Trading GmbH, proti které Komerční banka, a.s. zahájila soudní řízení v Rakousku, kde probíhá řízení o několika odvoláních, včetně odvolání proti návrhu na prohlášení konkurzu na společnost B.C.L. Trading GmbH. Komerční banka, a.s. vítá možnost řešit spor s B.C.L. Trading GmbH u českých soudů a, tak jako dříve, představenstvo Komerční banky, a.s. a její většinový akcionář, společnost Société Générale, budou nadále důsledně postupovat proti B.C.L. Trading GmbH a všem, kteří mohli spolupracovat s B.C.L. Trading GmbH a způsobit tak Komerční bance, a.s. ztrátu. Komerční banka, a.s. bude mimo to pokračovat ve spolupráci s policií a dalšími orgány činnými v trestním řízení v řadě států ve vztahu k jejich dožádáním ohledně řady osob zapojených do příslušných transakcí.

Zdroj: Komerční banka, a.s

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy