RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada E4U potvrdila dividendu ve výši 5,60 CZK na akcii + výroční zpráva E4U

Valná hromada E4U potvrdila dividendu ve výši 5,60 CZK na akcii + výroční zpráva E4U

25.04.2013 09:20

Valná hromada společnosti E4U a. s., která se konala 17. dubna 2013 v Českých Budějovicích, schválila návrh představenstva společnosti na výplatu dividendy za finanční rok 2012 v celkové hrubé výši 5,60 CZK na jednu akcii. Dividenda bude stejně jako v minulém roce vyplacena ve dvou splátkách:

  • 24.5.2013 rozhodný den pro výplatu první části dividendy
  • 31.5.2013 výplata první části dividendy (50% celkové dividendy)
  • 22.11.2013 rozhodný den pro výplatu druhé části dividendy
  • 29.11.2013 výplata druhé části dividendy (50% celkové dividendy)

Administrátorem dividend bude stejně jako v minulých letech společnost Centrální depozitář cenných papírů a. s. Valná hromada též schválila finanční výkazy společnosti za finanční rok 2012 předložené představenstvem a projednala všechny body jednání valné hromady zveřejněné společností v pozvánce. Plné znění zápisu z valné hromady bude zveřejněno na webových stránkách www.e4u.cz dne 25. dubna 2013. Valné hromady se zúčastnili akcionáři vlastnící celkem 52,03% akcií a hlasovacích práv a valná hromada tak byla usnášeníschopná.

Kontakt pro média a akcionáře:
tel.: 222 742 940
e-mail: info@e4u.cz

Výroční zpráva E4U 2012

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy