RM-SYSTÉM»Události»TATRA, a.s. - Zápis v obchodním rejstříku, vyrozumění o vydražení majetku+LV

TATRA, a.s. - Zápis v obchodním rejstříku, vyrozumění o vydražení majetku+LV

18.04.2013 10:13
Založeno do sbírky listin dne 16.4.2013

Dle ust. § 338z odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. přešel ke dni 15.3.2013 podnik TATRA a.s. do majetku vydražitele TATRA TRUCK a.s, IČ: 014 82 840, se sídlem Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice (dříve TRUCK DEVELOPMENT a.s.), když usnesení o příklepu č.j. 074 EX 17744/12-110 ze dne 15.3.2013 nabylo právní moci dne 2.4.2013 a dne 3.4.2013 bylo vydražitelem zaplaceno nejvyšší podání. K tomuto dni (15.3.2013) se vydražitel stává vlastníkem věcí a vstupuje do práv a závazků patřících k podniku.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy