RM-SYSTÉM»Události»AAA AUTO - Návrh zápisu z Mimořádné valné hromady

AAA AUTO - Návrh zápisu z Mimořádné valné hromady

17.04.2013 10:43

Počínaje dnešním dnem (15. dubna 2013) je na internetových stránkách Společnosti k dispozici návrh zápisu z Mimořádné valné hromady akcionářů AAA Auto Group N.V., konané dne 29. března 2013, který bude v souladu s ustanovením čl. IV.3.10 Best Practice nizozemského Corporate Governance Code zveřejněn po dobu 3 měsíců. Akcionáři mají možnost zaslat své připomínky k zápisu k rukám Pavla Tučka na e-mailovou adresu investor.relations@aaaauto.cz. Po uplynutí této tříměsíční lhůty a zaznamenání všech relevantních připomínek předsedající a zapisovatel valné hromady zápis schválí.

Dokument je ke stažení v sekci Pro investory / Corporate governance / Valné hromady.

Návrh zápisu mimořádné valné hromady 29.3.2013 (130 kB) (anglicky)

WEB AAA


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.