RM-SYSTÉM»Události»Fortuna navrhne valné hromadě hrubou dividendu ve výši 0,67 EUR na akcii

Fortuna navrhne valné hromadě hrubou dividendu ve výši 0,67 EUR na akcii

17.04.2013 10:40
Praha/Amsterdam – Představenstvo společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. („Společnost“) rozhodlo na svém zasedání dne 11. dubna 2013, že navrhne nadcházející valné hromadě akcionářů hrubou dividendu ve výši EUR 0,67 na jednu akcii.

V souladu s předchozím oznámením Společnosti, že se Fortuna chystá vyplatit 100% konsolidovaného čistého zisku za rok 2012 a případně rovněž další dividendu z nerozdělených zisků z předchozích období, rozhodlo představenstvo a dozorčí rada Společnosti následovně:

Celková dividenda ve výši 0,67 EUR na akcii se bude sestávat ze tří částí:

  • Dividenda z konsolidovaného čistého zisku za rok 2012 11 960 000 EUR - 0,23 EUR
  • Dividenda z nerozdělených zisků z předchozích období 5 200 000 EUR - 0,10 EUR
  • Distribuce emisního ážia 17 680 000 EUR - 0,34 EUR

Výplata celkem 34 840 000 EUR - 0,67 EUR

Výplata dividend z konsolidovaného čistého zisku, nerozdělených zisků z předchozích období a distribuce emisního ážia proběhnou v jediný den ve formě jednotné výplaty. Představenstvo Společnosti navrhne valné hromadě rozhodný den 11. června 2013 a dvě různá data pro výplatní den 26. června 2013 nebo alternativně 30. července 2013, v závislosti na zajištění externího financování výplaty.

Řádná valná hromada akcionářů se uskuteční 28. května 2013 v Amsterdamu. Celková suma k výplatě dividendy je navrhována ve výši 34,84 milionu EUR, což při celkovém počtu 52 milionů akcií představuje částku 0,67 EUR na jednu akcii. O jednotlivých způsobech výplaty dividendy se bude na valné hromadě hlasovat odděleně.

Dlouhodobě deklarovaná dividendová politika a výplatní poměr 70 - 100% konsolidovaného čistého zisku se letošní výplatou dividendy nemění. Různé zdroje výplaty dividendy budou mít vliv i na způsob jejich zdanění. Informace o zdanění výplaty dividendy a distribuci emisního ážia zveřejní Společnost později.

WEB emitenta


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.