RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise VOLKSWAGEN AG, ISIN: DE0007664005

Výplata dividendy u emise VOLKSWAGEN AG, ISIN: DE0007664005

17.04.2013 10:07
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 25. dubna 2013, Výše dividendy (po zdanění): EUR 2,576875 na jednu akcii, Předpokládaný den výplaty: 26. dubna 2013

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 25.4.2013, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy