RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 17.6.2004

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 17.6.2004

17.05.2004 00:00
Řádná valná hromada akcionářů České exportní banky, a.s. se koná dne 17. června 2004 v sídle společnosti Vodičkova 34 č.p. 701, Praha 1. S ohledem na to, že akcionáři České exportní banky, a.s. jsou pouze dva, tj. stát a EGAP, a.s., nebude zveřejňována žádná pozvánka na tuto valnou hromadu a akcionáři budou pozváni na valnou hromadu přímo dopisem.Pořad jednání valné hromady je následující:1. Zahájení2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů3. Zpráva dozorčí rady ke zprávě o činnosti České exportního banky, a.s., za rok 2003 4. Zpráva o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 20035. Zpráva dozorčí rady o ověření účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku6. Řádná účetní závěrka za rok 2003 a návrh na rozdělení zisku za rok 20037. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období8. Vydání dluhopisů9. Změny stanov České exportní banky, a.s.10. Ukončení valné hromady
Řádná valná hromada akcionářů České exportní banky, a.s. se koná dne 17. června 2004 v sídle společnosti Vodičkova 34 č.p. 701, Praha 1. S ohledem na to, že akcionáři České exportní banky, a.s. jsou pouze dva, tj. stát a EGAP, a.s., nebude zveřejňována žádná pozvánka na tuto valnou hromadu a akcionáři budou pozváni na valnou hromadu přímo dopisem.Pořad jednání valné hromady je následující:1. Zahájení2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů3. Zpráva dozorčí rady ke zprávě o činnosti České exportního banky, a.s., za rok 2003 4. Zpráva o činnosti České exportní banky, a.s. za rok 20035. Zpráva dozorčí rady o ověření účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku6. Řádná účetní závěrka za rok 2003 a návrh na rozdělení zisku za rok 20037. Zpráva o činnosti dozorčí rady za uplynulé období8. Vydání dluhopisů9. Změny stanov České exportní banky, a.s.10. Ukončení valné hromady

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.